Kurban İle İlgili Sorular – 11

By | 1 Ekim 2014

kuban-ile-ilgili-sorular1. Kurbanın etinden sahibi yiyebilir mi?

Kurbanın etinden sahibi ve ailesi yiyebilir. Eşe dosta ve fakirlere bir miktarı dağıtılır. Ancak adak kurbanlarının etinden sahibi yiyemez. Tamamını fakirlere dağıtması gerekir. Şayet yer ise yediği miktarın kıymetini tasadduk etmesi gerekir.

2. Kurbanın eti veya derisi kasap ücreti olarak verilebilir mi?

Kurbanın eti kesene tasadduk edilebilir; ancak kesme karşılığı olarak ücret niyetiyle verilemez. Verilirse kıymetinin fakirlere tasadduk edilmesi gerekir.

3. Kurbanın postu seccade olarak evde kullanılabilir mi?

Kurbanın postu fakirlere tasadduk edilebileceği gibi kullanılmak üzere evde de alıkonulabilir.

4. Bir kimse hayvan kurban etmek yerine bedelini fakirlere tasadduk etse vecibeyi yerine getirmiş olur mu?

Kurban vecibesi bir hayvanı ibadet niyetiyle kesmekle yerine getirilir. Bunun için kasaptan 20-30 kilo et alıp dağıtmak veya kurbanın bedelini para olarak fakirlere tasadduk etmekle kurban kesme görevi yerine getirilmiş olmaz.

5. Kurban etinden gayr-i müslimlere de verilebilir mi?

Kurban eti gayr-i müslimlere de hibe yoluyla verilebilir. Bunda bir mahzur yoktur.

6. Akika (Nesike) kurbanı nedir?

Yeni doğan çocuk için Allah’a şükür niyetiyle kesilen kurbana akika kurbanı denir. Çocuğun doğduğu günden büluğ çağına erinceye kadar kesilebilir. Fakat yedinci günü kesilmesi efdaldir. Etinden kesen de yiyebilir. Hanefi Mezhebine göre müstehaptır.

7. Peygamberimiz (s.a.v) akika kurbanı kesmiş midir?

Hz. Peygamber (s.a.v) bizzat kendisi, torunları Haşan ve Hüseyin için birer koçla akika kurbanı kesmiştir. Enes (ra)’ den gelen bir rivayette: Bi’setten, yani peygamberlik geldikten sonra Hz. Peygamber (s.a.v)’in bizzat kendisi için de akika kurbanı kestiğini, öğreniyoruz.