Kur’an Okurken Sesi Güzelleştirmek

By | 12 Kasım 2014

kuran-okurken-sesi-guzellestirmek. Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i:

– ‘Allah, Kur’an-ı açıktan nağmeli güzel sesle okuyan peygamberini dinleyip razı olduğu kadar hiçbir şeyi dinleyip razı olmamıştır’ buyururken işittim.”

Bera’ ibn Âzib (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Ben, Rasulullah (sailallâhu aleyhi ve sellem)’i Yatsı namazında (iki rekatın birinde) Tîn” suresini okurken dinledim. Ses bakımından ondan daha güzel olan bir kimseyi dinlemiş değilim!”

(Bir rivâyette bu namaz seferde kılınmıştır (Müslim, Salat 175). Bunun için Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) kısa surelerden birisini okumuştur. Seferî olmadığı durumlarda ise Yatsı namazında “Şems”, “Leyi” ve “İnşikâk” gibi sureleri okuduğu “rivâyet edilmiştir.

Zaruret olmadıkça Yatsı namazında orta sureleri okumak sünnettir. Çünkü Yatsı namazı, dinlenme ve uyku zamanına tesadüf eden bir namazdır. Onu fazla uzatmaya cemaatin tahammülü olmayabilir. Akşam namazında olduğu gibi hafif kıldırmaya dahi bir sebep bulunmadığından onda bile orta sureler okumak sünnet olmuştur.)

Ebu Musa el-Eş’arî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Sana Davud’un güzel seslerinden bir güzel ses verilmiştir.”

(Bu hadiste; Hz. Peygamber (sailallâhu aleyhi ve sellem), Ebu Musa el-Eş’arî’nin Kur’ an okuyuşunu teşvik etmekte ve sesini beğenmektedir.

Hz. Dâvud (aleyhisselam), güzel bir sese sahip idi. Burada Ebu Musa’nın sesi, Hz. Dâvud (aleyhisselam)’m sesine benzetilmektedir. Çünkü Hz. Dâvud (aleyhisselam), Zebur’u okumaya başladığında; dağlardaki kuşlar, kurtlar bile hüzünlenirmiş. Güzel sesle okumak, onda son bulmuştur.)