Allah’ın Yasakladığı Şeyleri Terketmenin, Hicret Olması

By | 12 Kasım 2014

hicret.Abdullah ibn Amr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir: “Bir adam, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e:
– ‘Ey Allah’ın Rasulü! Hangi hicret daha faziletlidir?’ buyurdu. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Allah’ın yasakladığı şeyleri terk etmendir’ buyurdu.”
Abdullah ibn Amr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Gerçek Müslüman, Müslümanların onun elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Gerçek muhacir de, Allah’ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir.”