Küçük Ve Büyük Günahlar

By | 6 Ağustos 2014

pardesu

günahKüçük Ve Büyük Günahlar
Bil ki, günaha tevbe edilir, günah ne kadar küçük olursa, devamlı olmadığı müddetçe, iş o kadar kolay olur. Hadîsi şerifte geldi ki: «Farz namazları büyük günahlar hariç, bütün günahlara kefarettir. Cum’a namazı, büyük günahlar hariç, bir dahaki cum’aya kadar bütün günahlara kefarettir» t1). Allahü Teâlâ, «Büyük günahlardan sakınırsanız, küçüklerini afvederim» (2), buyuruyor. O hâlde büyük günahların hangileri olduğunu bilmek farzdır. Ashâbı kirâm (aleyhimürrıdvân) bu hususta değişik söylediler. Bir kısmı yedidir, bir kısmı daha fazladır, bazısı daha azdır dediler. İbn Ab bas, İbn Ömer’den (radıyallahü anhümâ) işitti. Buyurdu ki: «Büyük günahlar yedidir. Yedi olması sebebiyle yetmişe yakındır».
Kûtü’lKulûb kitabım yazan Ebû Tâlibi Mekki buyuruyor: «Sa hâbenin bildirdiği hadîs ve sözleri topladım. Büyük günahlar on yedidir:
Dördü kalbdedir. Birincisi küfür. İkincisi küçük olsa bile bir günaha devam etmek. Meselâ, bir kimse daima bir kötülüğü yapar ve kalbine bir defa tevbe etmeyi getirmez. Üçüncüsü, Allahü Teâlâ’ nın rahmetinden ümidini kesmek. Dördüncüsü, Allahü Teâlâ’nın mekrinden emin olmak. Ben mekri İlâhîden eminim deyip durmak gibi.
Dördü dilledir: Birincisi yalan yere şâhidlik yapmaktır. Çünkü bunda hak (doğrul yanlış ve bozuk gösterilir. İkincisi kazfetmektir
ltemiz bir kimseye zina yapıyor demekl. Çünkü bunda hâd cezası vâcibdir. Üçüncüsü yalan yere yemin etmektir. Çünkü, bununla bir kimsenin malını ve hakkını alır. Dördüncüsü sihir yapmak. Küçük Ve Büyük Günahlar Bu da dil ile söylenen sözlerle olur.
Üçü mide ile ilgilidir. Birincisi sarhoş eden herhangi bir şeyi içmek. İkincisi yetim malı yemek. Üçüncüsü faiz yemek ve faiz vermek.
İkisi fere ile ilgilidir: Biri zina, diğeri livâtadır.
İkisi el ile ilgilidir: İnsan öldürmek ve hâd cezasına sebep olacak şekilde hırsızlık yapmak.
Biri ayakla ilgilidir: Bu da harpte düşman karşısından kaçmaktır. Bir Müslümanm iki, on Müslümanın yirmi kâfirden kaçması böyledir. Bu orandan fazla olursa kaçmak câizdir. Küçük Ve Büyük Günahlar
Biri de bütün vücûdla ilgilidir. Bu da anne ve baba hakkıdır».
Bunu buyurmalarının, bildirmelerinin sebebi de, bazıları bunda had cezası var dedikleri, bazıları da Kur’ânı Kerim’de, ana  baba hakkı için büyük tehditler vardır, dedikleri içindir. Bu hususta geniş bilgiyi İhyâu Ulûm kitabımızda verdik. Bu kitapta uzun uzun anlatamayız. Bunlan bildirmekten maksat bu büyük günahlardan çok sakınmaktır.
Farzları küçük günahlara kefaret dediysek de, küçük günaha devam, büyük günah olur. Hiç şüphe yoktur ki, bir kimsenin bir gram gümüşünü almak, geri vermedikçe zulümdür ve devamlıdır. Velhâsıl, Allahü Teâlâ ile kendi arasında olan günahlar, halka zulmetmekten afvedilmeye daha yakındır. Hadısi şerifte, «Günah defteri üçtür, buyuruldu: Biri, afvedilmeyen günah defteridir. Bu, şirktir. Diğeri afvedilen günahlar defteridir. Bunlar da kul ile Allahü Teâlâ arasındaki günahlardır. Diğeri de ihmal edilmeyen defterdir. Bu da kulların hakkım yemektir. Zulüm ve gasbdır» i1).
Bir Müslümana eziyet veren her şey bu kısımdadır, ister nefsine, ister malına, ister mürüvvetine, ister makamına ve ister dinine olsun yine böyledir. Bir kimsenin bir bid’ate insanları çağırıp, dinlerini çalması veya bir kimsenin toplantılarda insanları günah işlemeye cesaretlendirecek sözler söylemesi bu kabildendir.