Küçük Abdest Bozarken Selam Alınır mı?

By | 23 Ekim 2014

Selam Vermenin Adabı• İbn Ömer -radıyallâhu anh-’dan şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem- küçük abdestini bozarken bir adam çıkageldi, selam verdi. Hz. Peygamber o adamın selâmını almadı.

• Ebû Dâvûd dedi ki: “İbn Ömer ve başkalarından rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem (s,a) önce teyemmüm etti, sonra o adamın selâmını aldı.

Açıklama:

Nesâî’nin rivayetinde Hz. Peygamber’in kendisine abdest bozarken verilen selamı almadığı, ifade ediliyorsa da, aslında orada da Hz. Peygamber’in bu selamı anında almadığı, abdest alıncaya kadar te’hir ettiği kastedilmektedir.
Hz. Peygamber’in, kendisine selâm veren zatın selâmını o vaziyetteyken derhal değil de geciktirerek almaktan maksadı, bu şekilde selâm vermenin doğru olmadığına ait o kimsenin dikkatini çekerek kendisini ikaz ve te’dib etmektir.

Nitekim şu hadis-i şerif de bu gerçeği açıkça ifade etmektedir. “Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- küçük abdestini bozarken bir adam, onun yanından geçti ve selâm verdi. Hz. Peygamber de ona, “Bir daha beni bu halde gördüğün zaman sakın selam verme. Çünkü eğer selam verirsen ben senin bu selâmını almam (alamam)” buyurdu.

Bazı Hükümler

1. Aslında farz olan selâm almak, abdest bozma esnasında mekruhtur.
2. Abdest bozana selâm veren bir kimsenin selâmının alınmasını beklemeye hakkı yoktur. Bu konuda âlimler görüş birliği içindedirler.

Peygamber Efendimiz -sallallâhu aleyhi vesellem- o adamın selâmını almakla  mükellef olmadığı halde teyemmüm ettikten sonra bu selâmı alması, onun yüksek ahlâkı cümlesindendir.

Hz. Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem- o kimsenin selâmını almakla mükellef olmadığını “Bir daha bu halde selâm verirsen selamını almam” sözleriyle ifade buyurmuştur.

3. İhtiyaç giderme esnasında aksıran “elhamdülillah”, karşısındaki de yerhamukellah” diyemez. Ezana icabet edemez. Cima hâlinde de durum böyledir. Ancak dil hareket ettirilmeyerek kalben “elhamdülillah” ve “yerhamukellah denilebilir. Bu zikirlerin helâda dil ile söylenmesi âlimlerin çoğuna göre tenzihen mekruhtur. Her ne kadar İbrahim en-Nehaî ile İbn Şirin ihtiyaç giderme esnasında zikrin caiz olduğunu söylemişlerse de delilleri yoktur.

el-Muhacir b. Kunfuz’dan rivayet edildiğine göre O, Nebi küçük abdestini bozarken yanına gelip selâm verdi. Resul’ü ekrem -sallallâhu aleyhi vesellem- selâmını almadı. Abdest aldıktan sonra özür beyan ederek, “Ben aziz ve celil olan Allah’ı taharetsiz olarak ağzıma almayı uygun görmedim” buyurdu.