Kötü Ahlak İle İlgili Hadisler

By | 5 Ocak 2015

kotu-ahlak-ile-ilgili-hadislerEbu Saîd el-Hudrî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Mümin bir kimsede (şu) iki özellik bir arada bulunmaz:

1. Cimrilik, 2. Kötü ahlâk.”

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Allahumme innî eûzu bike mine’ş-şikâki ve’n-nifâki ve sûi’l-ahlâki” (Allahım! İhtilaftan, düşmanlıktan, nifaktan ve kötü ahlâktan sana sığınırım) diye dua ederdi.”