Komşusunun Sıkıntısından Emin Olmayanın Günahı Nedir?

By | 12 Kasım 2014

komsusunun-sikintisindan-emin-olmayanin-gunahi-nedir• Ebû Şureyh’ten rivayete göre Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu: “Allah’a yemin ederim iman etmiş olmaz, Allah’a yemin ederim iman etmiş olmaz, Allah’a yemin ederim iman etmiş olmaz. Kim ey Allah’ın Resûlü, diye soruldu.

O: Komşusu sıkıntılarından yana emin olmayan kimse, buyurdu. ”

Açıklama:

” İbn Battal dedi ki: Bu hadis, Peygamber -sallallâhu aleyhi vesellem-’in bu hususa dair yemini ve yeminini üç defa tekrarlaması dolayısıyla, komşunun hakkını oldukça vurgulu bir şekilde dile getirmektedir. Söz ve fiil ile komşusuna eziyet veren kimse hakkında imanın sözkonusu olmayacağı belirtilmektedir. Maksat ise kâmil imandır. Şüphesiz ki isyankâr olan kimsenin imanı kâmil değildir.

İbn Ebi Cemra dedi ki: Kişinin kendisi ile komşusu arasında engel bulunmakla birlikte komşunun hakkını vurguladığına, bu hakkın korunmasını ve ona hayır yapmayı, ona zarar verecek sebeplerden sakınmayı emrettiğine göre, kişinin kendisi ile kendileri arasında herhangi bir duvar ve engel bulunmayan iki koruyucu meleğin de hakkına riâyet etmesi, zaman geçtikçe emirlere aykırı işler yapmak suretiyle onlara eziyet vermemesi gerekir. Çünkü rivâyetlerde belirtildiğine göre iyiliklerin yapılması sebebiyle o iki melek sevinir ve kötülüklerin işlenmesi sebebiyle üzülürler. O halde onlann bu hallerine riâyet etmek ve pek çok itaatli ameller işlemek, masiyetlerden ısrarla kaçınmak suretiyle onların bu hallerini dikkate almak gerekir. Çünkü birçok komşuya göre onların haklarına riâyet etmek daha önceliklidir.