Koç Burcu

By | 18 Aralık 2013

koç burcuBirinci Burç:

KOÇ BURCU

Güneşin Koç burcunda iken yani 21 Marttan 20 Nisan efrenci tarihleri arasında dünyaya gelen insanlar üzerindeki etkileri:

 

Koç burcunun yıldızı merihtir. Tabiatı naıidir. Dost burcu ikizler düşman burcu Yengeçtir. Tabiatı itibarı ile düşmanı sudur. Koç burcunun şerefi kendi burcunun 19 uncu derecesidir. Burcun tesiri altında doğanlar kolay kolay disipline gelmeyen ve baskı altında yaşamaya tahammülleri olmayan kimselerdir. Herhangi bir haksızlık karşısında hemen isyan edip kükreyi verirler. Bu tabiatları dolayısı ile onlarla bir arada bulunmak ve onları idare etmek çok zordur. Çocuklarında fazla gürültücü ve haşan olurlar. Gençlikleri pek hareketli geçer. Yaşları ilerledikçe nispeten kesbi sükunet ederler. Bununla beraber gayet çalışkan, cesur ve inatçıdırlar. Hayatları devamlı bir çalışma ve didinme içinde sürüp gider. Hareketsizlik, tembellik onları sıkar. Nefislerine itimatları çok kuvvetlidir. Bu inançlarını hiçbir başarısızlık ve güçlük karşısında kaybetmedikleri için tuttuklarını koparan insanlardır. Hücumda ve müdafaada çabuk hareket ederler. Herhangi bir meseleyi kavrayış kabiliyeti çok yüksektir. İyi kalpli ve merhametli olurlar. Son derece cömerttirler. Herkesin teveccühünü ve kalbini kazanmasını bilirler. Hileden, hilebazdan, iki yüzlü, yapmacıklı kimselerden nefret ederler, Bu burçta doğan kadınlar da erkekler gibi cesur ve erkek ruhludurlar. En büyük mesuliyetleri yüklenmekten korkmazlar. Aşkta vefakâr, dostlukları devamlı ve sağlam olur. Talihleri parlaktır. Sebat ve çalışmaları sayesinde her sahada başarı sağlarlar. Yine de bu fazla enerjileri ve faal tabiatları yüzünden hayatta birçok kere yanlış hareketler yaparak kendi işlerini kendileri bozarlar. En büyük hataları beklemesini bilmemeleridir. Aşkta da talihlidirler. Erken evlenirler, fakat çabuk da boşanmaya mütemayildirler.

Mirrih yıldızlarının tesirinde olanların mümeyyiz vasıfları:

Mirrih demek, şecaat, neşat, hiddet, gazab, kuvvet, inad, ihtiras, sefahat, riyaset demektir. Ekseriya büyük askerler bu yıldız mensuplan arasından çıkar. Mirrihlilerin yüzlerinde keskin hatlar, çekik yüz, adalelerin üzerinden zaviye ve köşelerini belli eder şekilde gergin etler, kırmızı yağız çehre, yüz, bir kare içine resmedilebilir şekildedir. Çok zinde ve hareketli, umumiyetle baş küçük, yüksek ve geniş şakaklı alın, kolayca kapanan geniş kirpikler, açık ve cüretkar ve sert bakışlı gözler, adalî yanaklar, çıkık elmacık kemikleri, kanatları açık burun, alaycı bir ağız, dört köşe bir çene, adali ve kısa bir boyun, geniş omuzlar, ileri çıkık göğüs, kuvvetli ve haşin ses, cesaretli yürüyüş, zindelik, irade, düşüncesiz hareketler, çabuk kızan bir mizaç, müsamahasızlık, hoyrak kaba bir mertlik, açık yüreklilik, vücud iri, bünyesi kuvvetli olur. Saçları kola rengindedir. Dişleri kısa ve çoğunlukla testere şeklindedir. Çok yer, obur, ayyaş ve kavgacı olurlar. Harpte cesur, cefakâr, çevik, zeki, atılgan, intikamcı, servet ve semâna, ezvak-ı adiyyeye düşkün insanlardır.

Koç-Burcu

Ahlakları:

Bu yaratılıştaki insanlarda iyilik de, fenalık da ihtiras halindedir. Oyunları kavgaya benzer. Aşka düşkündürler. Aynı zamanda cesur ve şiddetlidirler. Büyük, devamlı ve sadakatli aşk duyarlar. Gayet kıskançtırlar. Aşkta daima tahakküm etmeye meyilleri vardır. Kendilerini sevdirmeyi bilirler. Fakat ihanetleri hiç affetmezler. Bilhassa ihaneti gördükten sonra daha da haşin ve kaba olurlar. Mirrihliler ekseriya aşk izdivacı yaparlar. Koca ve karılarına ihtirasla bağlanırlar. Bilhassa ailelerine karşı çok düşkün ve kıskançtırlar. Aile hayatları gürültülü geçer.

Çocuklarına karşı da şiddetli muhabbet duyarlar. Çok zaman çapkınlıktan da kurtulamazlar. İhtiraslı kumarbazlar bu yıldızın tesiri altında doğanlar arasından çıkar.

Mirrih yıldızı dünyadan yedi defa küçüktür. Güneşten uzaklığı 228 milyon kilometredir. Güneş etrafındaki devir müddeti 687 gündür. Hareket devraniyesi 24 saat 37 dakikadır. Madeni bakırdır.