Namaz

By | 17 Aralık 2013

 

Namaz hakkında âyet-i celileler:

 

“Şüphesiz (biliniz ki) namaz mü’minler üzerine vakitli olarak farz kılınmıştır.” (Nisâ:103)

 

“Beni hatırlamak için namazı tam olarak kıl.”

 

Allâhu Teâlâ, kullarına kendisini zikretmeleri için, beş vakit olarak namaz kılmalarım emret­mektedir.Haklarına tam olarak riayet edildiği takdirde, namaz kulu Allah’a yaklaştıran en büyük ibadet ve zikirdir.Allahü Teâlâ, habibine önce Peygamber olduğu­nu bildirmiş, sonra her amelden önce namazı em­retmiştir.

Nitekim Allahü Teâlâ, Ankebût Suresi, kırkbe- şinci âyetinde:

“Ey Muhammed (aleyhisselâm) sana vah- yolunan Kur’an-ı Kerimi oku. Namaza devam eyle. Muhakkak ki namaz, insanı aklen ve şePan kötü, yasak ve günah olan şeylerden alıkoyar.”  buyurmaktadır.

namaz

GAFİL OLMA KIL NAMAZI

Peygamberlere arz olundu

Üstümüze farz olundu

Gafil olma kıl namazı

Allah sevmez beynamazı.

 

Namazı emreden Hak’tır

Kılana sevabı çoktur

Hiç namaza özür yoktur

Gafil olma kıl namazı.

 

Namaz kılanlar şâd olur

Gider günahı az olur

Cehennemden âzâd olur

Gafil olma kıl namazı.

 

Namaz dinin direğidir

Hem ahiret ferahıdır

Karanlığın çerağıdır

Gafil olma kıl namazı,

 

Sen namazı öğren hemen

Doğru olup Hak’ka dayan

Cehennemliktir kılmayan

Gafil olma kıl namazı

Allah sevmez bir beynamazı.