Kız İsteme Gizli Tutulmalı

By | 1 Ağustos 2019

Kız istemede mühim bir âdâp da, “isteme”yi her iki tara­fın da “gizli” tutmasıdır. Bunun hikmeti, menfi cevap veril­mesi durumunda tarafların rencide olmamasıdır. Kız isteme merasiminin ardından kız tarafı müsbet cevap verdiğinde, artık nişan da nikâh da aleni yapılır.

• Hz. Âişe (r.anha), Resûlullah’m (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivâyet etmektedir: “Nikâhı ilan edin ve açıkça yapın. Onu mescidlerde kıyın. Nikâhda def de çalın.” (Tirmizî, Nikâh:6)