Kuranı Kerim Hatim İndir

By | 1 Ağustos 2019

kurani-kerim-hatim-indirHatim indirmek genellikle Kuran-ı Kerim için kullanılan bir deyiştir. Hatim kelime anlamı olarak bitirmek, sonlandırmak demektir. Kuranı Kerim Hatim İndirmek ise Kuran-ı Kerim’i başından sonuna kadar okumak demektir. Kuranı Kerim Hatim İndir bir ibadettir. Kuran ile meşgul olmanın en güzel yoludur. Kuranı Kerim Hatim İndirene bir çok hasenet ve sevap verileceğine dair bir çok Hadisler mevcuttur. Kuran hatim etme sevabıyla ilgili Hadislerden bir kaçı şöyledir;

Kur’an-ı kerimi hatmedene, altmış bin melek istiğfar eder (Deylemi)

Kur’an-ı kerimi hatmedenin duası kabul olunur. (Taberani, İbni Hibban)

Kur’an-ı kerimi hatmedenin, kabul edilen bir dua hakkı olduğu gibi kendisine Cennette birağaçdaverilir.(Hatib)

Hatim yapanın dünya veya ahiret için ettiği dua kabul olur. (Beyhekî)

Hatmi okuyan ve dinleyenlerin duası kabul olur. (EbuNuaym)

Beş vakit namazdan sonra yapılan dua gibi, hatimden sonra yapılan dua da kabul olur. (Taberani)

Hatim duası yapılan yerde hazır olan, ganimet dağılırken bulunan kimse gibidir. Hatme başlanan yerde bulunan, cihad eden gibidir. İkisinde de bulunan, iki sevaba da kavuşur ve şeytanı rezil eder.(Hazinet-ül-esrar)

Her müslüman Kuran-ı Kerim okumayı öğrenmeli, öğrendikten sonra da devamlı sürette Kuranı Kerim Hatim İndirmelidir. Hergün çok fazla okunmasa da birer ikişer sayfa okunamaya devam edilerek hiç olmazsa Kuran açılmış olur ve Kuranı Kerim Hatim İndirme uzun bir zaman alsa da tamamlanmış olur.