Kendi Hal ve Durumunla Uyum Göstereceksin

By | 1 Ağustos 2019

Bulunduğun ev, aile, etraf ve akrabalarınla uyum içerisinde olmalısın. Kendini olduğundan çok daha yüksek bir konumda görmen, seni mutsuz bırakacaktır.

Başında bulunan dert ve sıkıntılarını tevekkül ile çözeceksin. Kendini bulunduğun o derde ve zevale uyum­lu kılacaksın. Kaçarak yahut kabullenmeyerek çözüm bulamazsın.

Allah (cc)’a isyan ve nankörlükten sakın, kendini geçmişin boş endişe ve üzüntülerinden uzak tut. Geçmi­şi başarısızlıkla geçirmiş olabilirsin. Fakat bunun için üzülmek ve dövünmek için uğraşma.

Bulunduğun durum ne ise kendini ona motive et ve çalış.

Geleceğin ve şu anki halin ile ilgili olmayacak hayal­ler peşine düşüp masivaya düşme. Senin elinde olanları düşün ve onlara şükret. Onlarla yetin.

Ailen, evin ve sen ne durumda isen ona razı ol. Bu­nun için Rabbine şükret.

Birinin bacağı kesiliyor ve şu cümleyi sarf ediyor; ‘Allah (cc)’a Hamd olsun ki, ayaklarımı bana bu zama­na kadar hizmetçi kıldı ve bana güzel bir arkadaş oldu­lar’

Durumu anlıyor musunuz?

Kendi durumunu gözden geçir, sen neredesin ve ne­rede olmayı istiyorsun. Halini kabullenmek değil, sebat etmektir bu. Maddi açıdan bir eksikliğin vardır, çalışır­sın kazanmaya gayret edersin. İlmi olarak eksiklerin var­dır, okur ezberler, tamamlarsın. Bunlar senin çalışman ve Allah (cc)’ın sana bahşetmesiyle olur.

Fakat diğer türlü olanı değiştirmek senin elinde de­ğildir.

Başarının yüzde doksan dokuzu çalışmak, yüzde biri ise ilhamdır. Bu yüzden devamlı çalış.

Allah çalışanı sever.