Kalem Hakkında Dini Bilgi

By | 9 Haziran 2014

kuran

kalem hakkında dini bilgiKalem hakkında dini bilgi Ayet: “Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de -onun ar­dından yedi deniz daha eklenerek- (mürekkep) olsa, yine de Allah’ın ke­limeleri (yazmakla) tükenmez. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Lokman; 27)

Kalem hakkında dini bilgi Hadis: ” Kalem üç kişiden kaldırılmıştır: Uyanıncaya kadar uyuyan­dan, ihtilam oluncaya kadar çocuktan, aklı erinceye kadar mecnundan.” (Hz. Ali)

Kalem hakkında dini bilgi Hikâye: İlk Yaratılan Şey Kalem

Ashabdan Hz. Ubade, vefatı sırasında oğluna şöyle nasihat etmişti: “Oğulcuğum, başına gelecek olan şeyin asla atlatılamayacağım, kaçırdık­larını da yakalayamayacağını bilmedikçe sen, imanın hakikatinin tadını asla bulamazsın. Zira ben, Resûlullah (sav)’ın şöyle söylediğini işittim: “Allah’ın ilk yarattığı şey kalemdir