İslamda Haksızlık Konusu

By | 9 Haziran 2014

namaz-kildiran-seccade

İslamda haksızlık konusu

İslamda haksızlık konusuyla ilgili açıklayıcı Ayet: “O gün her insan kazandığının karşılığını görür. O gün hiçbir haksızlık (yapılmaz). Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir!” (Mü’min; 17)

İslamda haksızlık konusuyla ilgili açıklayıcı Hadis: “Allah hiçbir mü’mine, yaptığı tek hayrın bile karşılığını ihmal etmek suretiyle zulümde bulunmaz. Yaptığı her hasenenin karşılığı hem dünyada hem de ahirette kendisine verilir. Kâfir ise, yaptığı hayır sebe­biyle dünyada öylesine yedirilir ki, ahirete varınca, karşılığı verilecek tek hayrı kalmaz.” ( Hz. Enes b. Malik)

İslamda haksızlık konusuyla ilgili açıklayıcı Hikâye:

“Haksızlık Yaptım mı?”

Efendimiz anlatıyor: “Sizden önce geçen ümmetlere nazaran sizin be­kanız, ikindi vakti ile güneşin batması arasındaki müddet gibidir. Tevrat ehline Tevrat verildi, onlar gün ortasına kadar onunla amel ettiler. Daha fazla devam etmekten aciz kaldılar. Onlara kırat kırat ücretleri verildi. Sonra Ehl-i İncil’e İncil verildi. Onlar da ikindi namazına kadar çalıştı­lar. O zaman onlar da aciz kaldılar, kırat kırat onlara da ücretleri veril­di. Sonra bize Kur’ân verildi. Biz güneşin batmasına kadar çalışacağız. Bize ücretimiz ikişer kırat, ikişer kırat verildi. İki kitap mensupları: “Ey Rabbimiz, sen bunlara ikişer kırat, ikişer kırat olarak verdin. Halbuki bi­ze birer kırat, birer kırat vermiştin. Halbuki biz, amel yönüyle onlardan ileriyiz!” dediler. Allah Teâlâ Hazretleri: “Ben ücretlerinizde bir haksızlık yaptım mı?” buyurdu. Onlar “Hayır” dediler. “Öyleyse, bu benim lütfumdur, onu ben dilediğime veririm” buyurdu.”