Kâhinlere, Falcılara ve Sihirbazlara Gitmek

By | 5 Kasım 2014

Rüyada Falcı GörmekAllah (c.c.) “De ki: Göklerdeki ve yerdekilerden hiç kimse gaybı bilmez, sa­dece Allah bilir”

Ebu Hureyre’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Hz. Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurdu:

“Kim bir kâhine veya falcıya gider ve söy­lediklerine inanırsa Muhammed’e -sallallâhu aleyhi vesellem-’indirileni inkâr etmiş olur.

Açıklama:

Hasta kardeşim, bil ki gaybı bildiğini iddia eden sihirbaz, kâhin ve falcı gibi kimselere gitme. Çünkü onlar yalancıdırlar Yani Allah’ın yarattığı hiçbir varlık gaybı bilmez. Sadece yaradan bilir. Bunu bilen sadece O’dur, başkaları değil. Bunlar ise gaybı bildiklerini iddia ederler.

Gaybı bildiklerini iddia eden kimselere gitmeye karşı uyaran pek çok hadis bulunmaktadır. Bazıları şunlardır: “Kim bir falcıya gidip ona bir şey sorarsa kırk gece (gece-gündüz) boyunca namazı kabul olunmaz.” Yani söylediğini kabul etmese bile sadece sorması sebebiyle kırk gece boyunca namazı kabul olunmaz.

Bu hadisde, söylediklerini tasdik eden kişinin kâfir olacağını ifade etmektedir.

Abdullah b. Mesud -radıyallâhu anh- da: “Kim bir falcıya veya sihirbaza veya kâhine gidip bir şey sorar ve onu tasdik ederse Muhammed’e -sallallâhu aleyhi vesellem-’indirileni inkâr etmiş olur.”

İmran b. Husayn -radıyallâhu anh-, Resûlullah’m -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Uğursuzluk yapan veya yaptıran, kehanette bulunan veya kendisi için kehanette bulunulan, sihir yapan veya yaptıran bizden değildir. Kim bir kâhine gider ve söylediklerini onaylarsa Muhammed’e -sallallâhu aleyhı vesellem-’indirileni inkâr etmiş olur.”

Bu hadislerde kahin ve sihirbazların kafir olduklarına delil vardır. Çünkü onlar gaybı bildiklerini iddia etmektedirler ki bu küfürdür. Ayrıca bunlar hedeflerine ancak cinleri kullanarak ulaşabilirler. Bunun için de Allah’ı bırakıp onlara ibadet etmek zorundadırlar. Bu ise şirk ve küfürdür. Onların gaybı bildikleri iddiasına inanan kimsenin durumu da aynıdır. Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- bu tür şeylerle meşgul olan kimselere gidip bu tür şeyleri alan kimseden beri olduğunu duyurmuştur. Müslümanın, onların şifa diye iddia ettikleri tılsımları, kurşun dökmelerini ve yaptıkları diğer işleri kabul etmesi ve buna razı olması caiz değildir, çünkü bunlar da kâhinliktendir ve aldatmaca şeylerdir. Bunlara razı olan kimse anlann bu batıllarına ve küfürlerine destek vermiş olur.