Kadına Verilen İlâhî Vazifeler

By | 1 Ağustos 2019

        Kadının Allah’a râbıtası, erkekten ziyâdedir. Kadının bununla iftihar edebilir.

        Kadın, yuvanın içini tanzim, erkek ise, dış işlerini temin eder. Bunun aksi; yani yuvayı tanzim işini erkeğe, dış işlerini kadına vermek, çok ters bir harekettir ki iki taraf için de zulümdür, haksızlıktır.

• Kadın evlad terbiyesine erkekten daha ziyade ehlidir.

Kadının vâlide olmak şerefi, kahraman olmak şerefinden daha büyüktür. Kadın bütün bilgilerini çocuğunu terkip tatbik etmelidir. Bu bakımdan da kadının, dinî bilgilerle mücehhez olması zaruridir.

Kadın san’ata dökülürse, bir ticaret metaı gibi kullanılmaya başlanırsa, cemiyet ölür, ocaklar söner, aile hamâset ve  kahramanlık tarihe karışır.

Allahu Teâlâ kadına üç mühim vazife vermiştir. Aileyi tanzim etmek, nesli te’min etmek, evladı tâlim etmektir. En muhterem kadın, bunlarla uğraşan kadındır.

Ailenin istikrarında şu üç noktaya riayet edilmelidir Kadın eve, yuvasına dönmelidir. Kadının eve döndüğüne gören erkek de evine döner. Kadını evde bulamazsa erkek dışarıda sefil olur.

Eve ekmeği, kadın değil, erkek getirmelidir. Erkeğin getirdiği ekmek tatlı olur. Aileye tat getirir. Aksi halde küçük düşürür. Aile nüfuzu felce uğrar.

Kadın hürmet ve muhabbetini yalnız kocasına ve yuva­sına hasretmelidir. Kendini umûmî nazarlardan kurtarmalı­dır. Vücudunu vitrin mankenleri gibi başkalarına teşhir etmemelidir.

Şanlı bir tarih yazan dedelerimize kahramanlığı, sokak­taki kadın değil, evine, erkeğine, yuvasına bağlı olan kadın öğretmiştir.