Kadın Niçin Çok Mühim ?

By | 1 Ağustos 2019

Ailede mutluluk büyük ölçüde hanıma bağlıdır. Bu ba­kımdan atalarımız, “Yuvayı dişi kuş yapar.” demişlerdir. Ka­dın aileyi meydana getiren en mühim unsurlardan birisidir.

Erkeğin can yoldaşı, huzur ve sükun kaynağı, tarlası, hayat ortağı, evinin sahibesi, çocuklarının anası, sırdaşı, sohbet ar­kadaşıdır. Kadının çocuk terbiyesindeki rolü çok büyüktür.

Çocuğun duygu ve hisleri onun kucağında oluşur, çocuğun melekeleri onun ilgisi ile gelişir. Çocuk dinini, dilini, örf ve âdetlerini büyük ölçüde annesinden öğrenir. İşte bu bakım­dan “eş seçimi”nde hanımlar üzerinde ağırlıklı olarak dur­duk. Bu hususta temel ölçülerden bazılarına daha istiyoruz. Şöyle ki:

Kadın fıtrat itibariyle daima hafif, erkek ise, daima ağırdır.

Kadın “Lâtif” ism-i celîlinin, erkek ise “Kavî”  ism-ikerîminin mazharıdır.