Kadere İman Hakkında

By | 2 Haziran 2015

kadere-iman-hakkindaİmânın altıncı şartı; Kader’e, hayır ve şer, her şeyin Allah’tan olduğuna inanmaktır.

Kader: Allâh Teâlâ’nın ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin (olayların) ne zaman, nerede ve nasıl olacağını ezelî ilmiyle ezelde bilip takdir etmesi, belirlemesi demektir.
Kader, ezelde tesbit edilmiş İlâhî proğramın adır. Allâh’ın ilim ve irâde sıfatlarıyla ilgili bir kavram olan kader, kâinâtı ve kâinâttaki (evrendeki) tüm varlık ve olayİarı belli bir nizâm ve ölçüye göre düzenleyen İlâhî kânûnu ifâde etmektedir.
Kaza: Allâh Teâlâ’nın ezelde dileyip takdir ettiği şeylerin (olaylann) zamanı gelince, ezelî takdire uygun şekilde meydana getirip yaratmasıdır. Kaza, Allâh’ın tekvin sıfatı ile ilgili bir kavramdır.
Allâh, insana bir seçim hakkı (irâde-i cüz’iy-ye) vermiştir. İnsan dilediğini yapmakta serbesttir. Bunun için insan her işlediği şeyden sorumludur, onun hesâbını verir.
İnsan, gerek iyilik, gerek kötülük, neyi yapmak isterse, Allâh o şeyi yaratır. Hayır ue şerr Allah’tandır, demek budur.
Çalışan, kazanan insanın kendisi; yaratan Allâh’tır. Allâh’ın her şeyi ezelde bilmesi, bizim o şeyi serbestçe yapmamıza engel değildir.
Allâh, cüz-i irâdemizle bizim nasıl hareket edeceğimizi bilir. İstediğimizi yapabilmemiz için bizi serbest bırakmıştır.
Tevekkül kavramı: İnsan her işinde, olumlu sonuç almak için, Allâh’ın koyduğu kurallara uygun kendi şahsına düşen gerekli çalışmayı yapıp gerisini Allâh’a bırakmak, Allâh’a güvenip bağlanmak. İşte buna dînimizde: Tevekkül denir.
Kader ve kısmetim ne ise o olur, diye her işin gereğini yapmamanın veya işi oluruna bırakmanın (tembelliğe vurmanın) dinde yeri yoktur, efendimizin, “Önce deveni bağla, Allah’a öyle tevekkül et” öğretisi dînimizin kuralıdır.
Dînimiz hayât dîni, yaşama dîni, durmadan doğru dürüst çalışma dînidir. Dürüstçe çalışan insanı Allâh da Peygamber de ve insanlar da sever…
Yoluyla yordamıyla çalışan bolbol rızıklanır, tembelse nzıktan mahrum kalır.