Kabir Ziyareti ile İlgili Sorular – 2

By | 29 Eylül 2014

kabir-ziyareti-ile-ilgili-sorular1. Mezarlıkta Kur’an okumak nedir?

Kabristanda, Kur’an’ı gizli okumakta bir beis yoktur. Açıktan okumak ise mekruhtur. Mülk suresini, gizli veya açıktan okumakta bir beis yoktur. Ölünün varislerinden birisinin, sahih Kur’an okuyan bir şahsı oturtup kabrinde Kur’an okutması da caizdir. Ancak bu, bir akit ve kiralama işlemi olmamalıdır. Kabir ziyaretinde yürüyerek Kur’an okumakta da bir sakınca yoktur, caizdir. Kabristana girerken dua edilir.

2. Kabir ziyaretinde “İhlas” okumak?

Ulemadan bazılarına göre; kabir ziyaretinde müstehap olan ihlas suresini yedi defa okumaktır. On defa okursa bu daha güzeldir. Ve okuyan sevabını ölüye hediye eder. Başka sureler de okuyabilir. Mezarın başına vardığında “Bismillâh ve alâ milleti Resûlillâh” derse, Allahu Teala, o kabirde olanın belli bir süreye ait azabını kaldırır, kabrinin darlığını ve karanlığını giderir.

3. Kabre el sürmek, öpmek ve üzerine çıkmak nedir?

Kabre el sürüp öpülmez. Bu Hristiyan adetidir. Ancak ana babanın kabrini öpmekte bir sakınca yoktur. Kabrin üzerine çıkma hususu ise; önemli olan kabrin üzerine çıkmamaktır. Bazıları kabrin üzerine çıkmak mekruhtur. Zira, îbni Mesud (ra) şöyle buyurmuştur: “Kabrin üzerine basmaktansa, ateşin üzerine basmak, bana daha sevimlidir” der. Bunun için kabri tepeleyen günahkar olur. Çünkü kabrin tavanı, ölünün hakkıdır, denilmiştir.

4. Ölü ve kabirle ilgili bazı mekruhlar nelerdir?

Ölünün yüzünü görmek için açmakta bir beis yoktur. Ancak, defnedildikten sonra açmak mekruhtur.

Başkasının yerine defnedilen bir ölüyü, o yerin sahibi, isterse kabri açtırıp çıkarır, isterse orada bırakır.

Sokaklara, çarşı, pazar gibi yerlere kabristan yapmak mekruhtur.

Büyük bir bina yapıp içine ölü defnetmek mekruhtur. Çünkü kabir üzerine bina yapmak mekruhtur.

Bir kimsenin, kendi nefsi için, ölmeden önce tabut yaptırması mekruhtur. (Kefen ve mezar yeri almakta bir sakınca yoktur, denilmiştir).

Kabrin başında mum yakmak bidattir, mekruhtur.

Kabrin üzerine gül ve reyhan koymak güzeldir. Fakat o gülleri kabir üzerine koymayıp, bedelinin fakirlere sadaka olarak verilmesi daha güzeldir.

Ölen kimsenin elbisesi, işe yaramaz ise yakılır; işe yarar ise yakmak caiz değildir, o tasadduk edilir. Fakat mütevellinin onu satması, bir başkasının da onu değerinden fazlasına alması daha sevaptır.

5. Ölüler, ziyaretine gelenleri tanırlar mı ve onların hallerini bilirler mi?

Ölüler, ziyaretine gelenleri tanırlar ve hayatta olan yakınlarının kendileri için yaptıkları iyilikleri bilirler. Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Herhangi bir kimse, mümin kardeşinin ziyaretine gider ve kabri yanında oturursa mutlaka ondan hoşlanır ve selamını alır.”