Kabeyi Tavaf Etmek

By | 11 Kasım 2014

Kabeyi Tavaf EtmekAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:
Kim Kabe’yi yedi defa tavaf ederse o kimse bir köle azad etme sevabına denk sevab alır.”
Abdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kim Kabe’yi elli defa tavaf ederse annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır.”

Abdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kabe’nin çevresinde tavaf etmek, namaz kılmak gibidir. Bununla birlikte tavaf sırasında konuşabilirsiniz. Buna göre kim tavaf sırasında konuşacaksa hayırlı şeyler konuşsun.”
Tavaf, “bir şeyin etrafında dolaşmak, dönmek” gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise tavaf, Hacerülesved’in bulunduğu köşeden veya hizasından başlayıp Kabe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Her bir devire “şavt” denir. Yedi şavt bir tavaf olur. Ziyaret tavafı farz olup haccın iki rüknünden biridir. “İfâda tavafı” da denilen bu tavaf yapılmadıkça hac tamam olmaz. Ancak Arafat vakfesini yaptıktan sonra vefat eden kişi haccının tamamlanmasını vasiyet etmişse, bir “bedene” sığır veya deve kurbanı kesilmekle haccı tamamlanır.