İslamiyette Sabrın Önemi

By | 13 Mayıs 2014

İslamiyette sabrın önemi

İslamiyette sabrın önemi çok büyüktür. Kişi başına gelen musibetlere karşı gösterdiği sabırla ölçülür.İslamiyette sabrın önemini belirtmek için bir çok ayet, hadis ve hikayeler bulunmaktadır. Sabrın öneminin pekişmesi için bizde bu makalemizde birer tane ayet, hadis ve hikeyelerden örnek vermek istiyoruz.

İslamiyette sabrın önemi ile ilgili Ayet: “Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak em­redilmiş işlerdendir.”(Lokman; 17)

Hadis: “Sen, yakînî bir imanla, tam bir nza ile Allah için çalışmaya muktedir olabilirsen çalış; şayet buna muktedir olamazsan, hoşuna git­meyen şeyde sabırda çok hayır var. Şunu da bil ki yardım sabırla birlik­te gelir, kurtuluş da sıkıntıyla gelir, zorlukta da kolaylık vardır, bir zorluk iki kolaylığa asla galebe çalamayacaktır.” (Kütüb-i Sitte)

Hikâye: Deliye Karşı Veli Sabrı

Ebû Müslim anlatıyor: “Hanımla şöyle bir anlaşma yaptık. Dedik ki; mademki insana öfke gelince akıl gidiyor, insan delinin teki haline geli­yor. Öyle ise evde kim öfkelenirse o an sanki o delidir. Deliye karşı ise bir veli lazımdır. Ben öfkelenirsem hemen farkına varacaksın, sabır gös­terip ters cevap vermeyeceksin. Çünkü ben o an deli sayıldığımdan deli adamdan her şey beklenir diyerek veli rolüne gireceksin, aklım gelince­ye kadar bir deliye bir veli rolü oynayacaksın.” Ebû Müslim devam edi­yor: “Tabii, bu sabır benim için de geçerli bir görevdir. Bazen hanım öf­kelenir, bu defa o deli durumuna girer bana veli rolü düşer, ben bir veli gibi sabır gösterir, karşılık vermemeye çalışırım. Aklı gelip de akıllı insa­na muhatap olduğumu anlayıncaya kadar, bu sabır devam eder.”

Ebû Müslim bundan sonrasını şöyle tamamlar: “İşte ey dostlar, benim hanımdan şikayetçi olmayışımın sebebi budur. Gül gibi geçinip gitmemizin sırrı da buradadır. Tavsiye ederim, siz de bir deliye bir veli rolü oynayın, öfkelenince karşı taraf veli rolüne girsin, sabır ve tahammülü esas alsın, gö­receksiniz ki tartışma kısa zamanda son bulacak, taraflar birbirlerine kar­şı sevgiyle dolacak. Çünkü öfkeli taraf kendisine karşılık verilmeyişinin takdirini, minnettarlığını duyacak. Bu da mutluluk vesilesi olacak.”