Hz. Nuh Kıssası

By | 13 Mayıs 2014

Hz. Nuh Kıssası

Hz. Nuh peygamberin başına gelen tufanla ilgili daha önce bir makale yazmıştık. Bu makalemizde de Hz. Nuh Kıssasının anlatıldığı ayet ve hadislerden örnekler vererek Hz. Nuh Kıssasının önemine bir kere daha değinmek istiyoruz.

Ayet: ” ‘Milletine can yakıcı bir azap gelmeden önce onları uyar’ diye Nuh’u milletine gönderdik.” (Nuh; 1)

Hadis: “(Kıyamet günü) Nuh (as) ve ümmeti gelir. Cenab-ı Hakk ona: ‘Tebliğ ettin, dinimi duyurdun mu?’ diye sorar. Nuh (as): ‘Evet, ey Rab­bim’ diye cevap verir. Rab Teâlâ bu sefer ümmetine sorar: ‘Nuh (as)size tebliğ etmiş miydi?’ ‘Hayır! Bize peygamber gelmedi1 derler. Rab Teâlâ Nuh’a (as) yönelerek: ‘Söylediğin şey hususunda sana kim sahicilik ede­cek?’ diye sorar. Nuh (as): ‘Muhammed (sav) ve ümmeti!’ der ve benim ümmetim: ‘Nuh (as) tebligatta bulundu’ diye şahadette bulunur.”

(Ebû Said’den)

Hz. Nuh Kıssası ile ilgili Hikâye: Nuh’un (as) Gemisi

Nuh (as) insanlan Hakk’a davet ediyordu. Bunun için yılmadan mücâ­dele veriyordu. Fakat insanlar arasında kendisine uyanlar parmakla sayı­lacak kadar azdı. Nuh Peygamber bu durum karşısında Allah’a yalvardı.

Allah da O’na: “Üzülme ey Nuh, ben, yola gelmeyen insanlan ağır bir ceza ile cezalandıracağım, hepsi yok olacak.” dedi. Nuh’a, bir fırtına gön­dereceğini ve inanmayanlann üzerine azabını ineceğini; inananlann kur­tulması içinse bir gemi yapmasını, bu yaptığı gemi ile inananlann kurtu­lacağını söyledi. Nuh (as) bir gemi inşa etti. Allah, Hz. Nuh’a gemiye o za­man dünyada bulunan her hayvandan birer çift almasını ve kendisine ina­nanlarla birlikte gemiye binmesini emretmişti. Nuh bu emri yerine getir­di- Ancak oğlu için endişe ediyordu. Çünkü oğlu inançsızlarla beraberdi. Nuh (as) Allah’a sordu: “Oğlumun hali ne olacak? O benim ademdendir.”

Allah da bu soruya karşılık: “Hayır Nuh, o senin ailenden değildir, Çünkü bana inanmıyor. Sen onun için üzülme. Kim bana inanıyorsa senin ailenden olan işte onlardır.” Sonunda beklenen an geldi. Oğlu da kâfirler ile beraber öldü.