Amel Defteri Nedir ?

By | 13 Mayıs 2014

Amel defteri nedirAmel defteri nedir ; amel defteri kulların dünyada yaptıkları bütün her şeyin yazıldığı deftere denmektedir.Ayette amel defteri nedir sorumuza şu şekilde cevap bulabiliyoruz ;

“O gün (hesap için Allah’a) arz olunursunuz, öyle ki gizli bir ha­liniz kalmaz.

Amel defteri sağından verilen, ‘alın okuyun kitabımı… Çünkü ben he­sabıma kavuşacağımı sezmiştim’ der. Artık o hoşnut bir hayattadır. Yük­sek bir cennettedir.” (Hakka; 18-22)

Hadisi şeriflerde de amel defterinden sıkça bahsedilmiştir.Amel defteri nedir sorumuza hadisi şerifte şöyle açıklama yapılmıştır ; “Bir mümin vefat edince her ameli kesilir. Yalnız üç amelinin sevabı, amel defterine yazılmaya devam eder. Bunlar, sadaka-i cariyelerinin, faydalı kitaplarının ve salih çocuklarının kendisi için ettikleri dua ve istiğfarların sevaplarıdır.” (Ebuşşeyh)

Hikâye: “Ahirette Kula Amel Defteri Verilir”

Süfyân b. Hüseyin anlatıyor: “İyâs b. Muâviye’nin yanında oturuyor­dum. Birinin gıybetini ettim. İyâs bana, ‘Bu sene hiç düşmanla savaştın mı?’ diye sordu; ben, ‘Hayır savaşmadım’ dedim. İyâs, ‘Din düşmanları senden yakasını kurtardı, fakat Müslümanlar dilinden kurtulamadı. Ahirette bir kula amel defteri verilir; içinde hiç yapmadığı birçok iyilik görür; bunları yapmadığını söyleyince kendisine, ‘Bunlar, senin haberin yokken insanların senin hakkında yaptıkları gıybetin karşılığıdır’ denilir.” dedi.