İslamiyette Cehennem

By | 22 Nisan 2014

İslamiyette Cehennemİslamiyette Cehennem ile ilgili Ayet: “Cehennemde yanıp kül olmak; tükenip kaybolmak ve böylece azaptan kurtulmak yoktur. Ateşte yanan ve eriyen vücut yeniden yaratı­lır, ilk haline getirilir ve azap taze vücut üzerinde devam eder. Bu hep böylece sürer.”

(Nisa; 56)

İslamiyette Cehennem ile ilgili Hadis: “Cehennem üzerine Sırat köprüsü kurulur. Buradan ümmetiy­le ilk geçecek Peygamber ben olurum.”

(Buharî)

İslamiyette Cehennem ile ilgili Hikâye: Cehennem Ateşi

Abbasilerin ünlü halifesi Harun Reşid zamanında yaşamış olan Beh- lül Dânâ zaman zaman aklından zoru olan kimselere has tavırlar takınır, herkes de bundan dolayı kendisini deli sanırdı. Ama bunu maksatlı ya­pardı. Behlül Dânâ Hazretleri daima Harun Reşid’in yakınında bulunur, çeşitli sebepler hâsıl ederek onu uyarırdı. Bir gün üstü başı toz toprak içinde, uzun bir yolculuktan gelmiş olmanın belirtileri ile Harun Reşid’in huzuruna çıktı. Harun Reşid sordu:

“Bu ne hal Behlül, nereden geliyorsun?”

“Cehennemden geliyorum ey hükümdar!”

“Ne işin vardı cehennemde?”

“Ateş lazım oldu da ateş almaya gittim.”

“Peki, getirdin mi bari?”

“Hayır efendim getiremedim. Cehennemin bekçileriyle görüştüm, on­lar ‘Sanıldığı gibi burada ateş bulunmaz, ateşi herkes dünyadan kendisi getirir’ dediler.”