Hac İle ilgili Bilgiler

By | 22 Nisan 2014

Hac İle ilgili Bilgiler

Hac İle ilgili Bilgiler Ayet: ‘Yoluna gücü yetenlerin evi (Kâbe) hac ve ziyaret etmeleri, in­sanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır.”

(Al-i İmrân; 97)

Hac İle ilgili Bilgiler Hadis: “Hacca gitmek isteyen acele etsin, çünkü kişi hasta olabilir, malı kaybolabilir, başka bir engel çıkabilir.”

(Ahmed İbn Hanbel)

Hac İle ilgili Bilgiler Hikâye:

Karıncanın Haccı

Topal karınca hacc’a niyet etmiş ve o mübarek yolculuğa çıkmış. Görenler, “Ya hu, sen bu halinle oraya varamazsın!..” demişler.

O da cevaben ; “Varamazsam da, hiç olmazsa o yolda ölürüm!” demiş.