İslamın Sekiz Prensibi (Mükellefin Sekiz Fiili)

By | 20 Aralık 2013

islam

İslam’da sekiz fiil var ki; mükellef (büluğ, er­ginlik) çağına gelmiş akıllı her Müslümanın her adımı ve her hareketi bu sekiz fiilden birisine da­hildir. Her adımı, her hareketi bu fiillerden birisine girer. Bu sekiz fiili bilmeyen Müslüman karanlıkta yürüyen, ne tarafa gittiğini bilmeyen âmâ (kör) gi­bidir.

 

Bu sekiz fiil şunlardır: Farz, Vacip, Sünnet, Müstehab, Mübah, Haram, Mekruh, Müfsid. Her adım atışımız, yeme, içme, uyku, namaz, niyaz yani dünya ve ahiret işlerimizin hepsi bu sekiz prensipten birisine girmektedir. Hepsinin tarifi, alanı, hududu vardır. Bunları hudutları ve alanları dahilinde bilip ona göre hareketlerimizi ayarla­malıyız. Fakat tek tek bunları bilmezsek herşeyi birbirine karıştırırız. Buna şu örneği verebilirim; İstanbul Fatih Camii’nde cenaze olursa teşbih çe­kilmez ancak Ayet’el Kürsî okunur ve hemen duaya geçilir. Böyle olduğu zaman bazı Müslü­man kardeşlerimin Ayet’el Kürsî okunurken acele acele 33 defa Sübhânellâh, 33 defa Elhamdülil­lah, 33 defa Allâhü Ekber diyerek teşbih çekmek­tedirler. Böylece teşbih çekme ibadetini yaparak, sevap kazandığını sanıyor. Halbuki günah kazan­dı, farkında değil. Çünkü Kur’an dinlemek mec­buriyetindedir. Çünkü Yüce Allah’ın bu konudaki emri açıktır:

 

“Kur’an okunduğu zaman O’nu dinleyin ve su­sun ki size merhamet edilsin.”

 

Bu ayetten açıkça anlaşılıyor ki, Kur’an okunduğu zaman orada bulunan Müslümanların Kur’an’ı dinlemesi, susması Allah’ın emridir. Teş­bih çekmek ise farz değil sadece müstehaptır. Teşbih çekerse sevap kazanır. Çekmezse hiç günah kazanmaz. Ama okunan Kur’an’ı dinle­mezse günah işlemiş olur. Allah’ın emrine karşı gelmiş olur. Sevap kazanacağı yerde günah ka­zanır.

İşte bu sebepledir ki, bu sekiz prensibi (mü­kelleflerin fiilleri) her müslümanın bilmesi zorunlu­dur.