Dinimizi Öğrenelim

By | 20 Aralık 2013

Farz:    Allah’ın açıkça bildirdiği, yapılması zorunlu olan emirlerdir. Bu da iki kısma ayrılır, Farz-ı Ayın, Farz-ı Kifaye.

a- Farz-ı Ayn: Allah’ın emrini, her müslümanın yapmak mecburiyetinde kaldığı emirler, beş vakit namaz gibi.

b- Farz-ı Kifaye: Allah’ın emrini bir kısım müslüman yapınca diğer müslümanlardan düş­mesi. Cenaze namazı gibi. Cenaze namazını bir kısım müslüman kılarsa diğer Müslümanlardan düşer.

 

 Vacib: Bu da Allah’ın emridir. Ancak farz­dan bir derece aşağıdır. Yani Allah’ın emrinin o konuya delalet etmesi kesin değil zannîdir. Bay­ram namazları, Bayramda kurban kesmek gibi.

 

 Sünnet:Peygamberimiz (sav)’in sözüyle

emrettiği, (kavl-i sünnet) fiilî sünnet (Peygamberimiz’in yaptığı), takrirî sünnet (Peygamberimiz’in huzurunda yapılan bir iş veya söz) Allah Rasu­lü’nün reddetmemesi; susmasıdır. Susması o fiili ve sözü kabullenmesi demektir.

Sünnet de devamlılık sebebiyle ikiye ayrılır:

a- sünnet-î Müekkede:  Peygamberimiz

(sav)’in çok defa yaptığı; pek az terkettiği sün­netlerdir. Sabah, öğle namazlarının, akşam namazının sünneti gibi. Yatsı namazının son sünneti de böyledir.

b- Sünnet-i Gayr-i Müekkede: Peygamberi­miz (sav)’in çok defa terkettiği, az yaptığı fiile de­nir. İkindi namazının sünneti, yatsı namazının ilk dört rekat sünneti gibi.

 

 Müstehab: Peygamberimiz (sav)’in yapılır­sa sevap olduğunu bildirdiği; fakat emretmediği fiiller, duha (kuşluk) namazı, evvabîn namazı gibi.

 

 Mübah: Yapılmasında veyahut yapılma­masında sakınca olmayan fiiller, yeme, içme, yatma, kalkma, uyuma gibi.

 

 Haram: Allah’ın kesin olarak yasak ettiği filler. İçki içmek, kumar oynamak gibi haram olan fiiller.

 

 Mekruh: Kötü, çirkin görülen fakat Allah tarafından kesin olarak yasak edilmeyen fiiller gi­bi bu da iki kısma ayrılır: a- Tahrimî kerahet, b- Tenzihî kerahat.

a- Tahrimî kerahet (harama yakın olan keha-

rettir): Vacibin zıddıdır. Vaciblerin terki tahrimî ke­rahettir.

b- Tenzihî kerahet: Hafif kerahet, az çirkinlik, sünnetlerin terki gibi. Çünkü sünnetlerin terki Al­lah’ın azabını kazandırmaz fakat Peygamberi­mizin şefaatinden mahrum ettirir.

 

Müfsid: Namazı, abdesti, orucu bozan şeyler gibi.

Erginlik (büluğ) çağına ermiş bir Müslüman, ne yaparsa bu sekiz fiilden birisini yapmış olmak­tadır. Bunları, bilmeyen müslümana, müstehap farz gibi takdim edilir. Hatta müstehabı farz sa­narak kavga eder, kardeşlerinin kalbini kırar ve öldürür bile.

dinimiz öğrenelim