İntihar Eden Kimsenin Cenaze Namazı Kılınır mı?

By | 6 Şubat 2015

intihar-eden-kimsenin-cenaze-namazi-kilinir-mi   İntihar etmek her ne kadar büyük bir günah ise de; intihar eden küfre girer kâfir olmaz. Çünkü, ancak iman esaslarından birisini inkâr etmiş olması kişiyi imansız eder. Bunun için, diğer Müslümanlar gibi cenaze namazı kılınır.
İnsanın kendi canına kıyması, şu veya bu sebepten dolayı intihar etmesi ne aklen, ne dinen hiçbir şekilde meşru karşılanmaz, caiz görülmez. Çünkü, böyle bir teşebbüste bulunan kişi, her şeyden önce Allah tarafından kendisine emanet edilen hayat nimetine tecavüz etmiş, büyük bir vebal altına girmiş olur. Ayrıca böyle bir insan, Müslümanların gözünde iyi olarak anılmaz, hakkında iyi düşünülmez. Büyük bir günaha girdiği için âhirette de Cehennem azabını hak eder.

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) pek çok hadis-i şeriflerinde kendi canına kıyan kimselerin büyük bir günaha girdiklerini, Cehennem azabına uğrayacaklarım bildirmiştir. Zaten toplumda gördüğümüz kadarıyla bu çeşit bir duruma düşen kimse, genellikle dinî ve mânevî
yönden zayıf olanlardır.
İntihar etmek her ne kadar büyük bir günah ise de; intihar eden küfre girmez, kâfir olmaz. Çünkü, ancak iman esaslanndan birisini inkâr etmiş olması kişiyi imansız eder. Bunun için, diğer Müslümanlar gibi cenaze namazı kılınır.Başta İmam-ı Azam ve İmam-ı Muhammed olmak üzere İslâm âlimlerinin ekserisinin görüşü bu şekildedir. İster kazaen, yani elinde olmadan olsun, isterse kasten canına kıymış olsun cenaze namazı kılınır.Ancak İmam Ebû Yusuf, “Hata veya şiddetli bir ağrıdan kurtulmak maksadıyla olmadıkça kendi canına kıyan kimsenin üzerine cenaze namazı kılınmaz” demektedir. Fakat, cumhuru ulemânın görüşü, intihar eden kimsenin namazının kılınacağı şeklindedir.