İnsanların Yanlışlarıyla İlgilenirken Sakin Olmak

By | 11 Ağustos 2014

hasema

 

ihramlıyken sakınılması gerekenlerEnes b. Mâlik radıyallâhu anh şöyle anlatıyor: “Biz, Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellem ile birlikte mescidde otururken bir bedevi çıkageldi. Durup mescidin içi­ne duvarına akıtmaya başladı. Rasûlullah’ın ashabı kalkıp: “Dur! dur!” diyerek üzerine yürümeye kalktılar. Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellem müdâhale etti: “Kestirmeyin, bırakın tamamlasın.” Ashab müdâhale etmedi, adam da ihtiyacını tamamladı. Sonra Rasûlullah, adamı yanma çağırdı ve: “Bu mescidler, idrar ve pislik bırakma yeri değildir. Allah’ın zikredildiği yerlerdir. Buralarda namaz kılınır, Kur’ân okunur” dedi. Sonra cemaatten birine bir kova su getirmesini emretti. Kova gelince sidiğin üzerine boşalttırdı ve idrarı temizlettirdi.”

Buhârî’nin rivayetinde şu ek bilgi yer almaktadır: “Onu rahat bırakın ve ora­ya su dökün. Siz insanların işlerini kolaylaştırmak için gönderildiniz. Zorlaştırmak için değil.”

Açıklama:

Sahâbîler radıyallâhu anh gördükleri yanlışı haber vermek, mescitleri temiz tutmak konusunda çok titizlerdi. Bunu o kişiye bağırılması, dışarıya atılmaya kalkışılması, azarlanması, ona karşı aceleci davranılması ve ona “Dur!” denilme­sinden anlıyoruz.

Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem’in bedeviye bu hareketinin sebebini sorduğu bir rivayet vardır. Bu rivayeti İbn Abbas radıyallâhu anh şöyle anlatıyor: Bir bedevi gelerek Rasûlullah’a beyat etti. Sonra yanından ayrıldı ve küçük abdestini yapmaya başladı. Diğer insanlar onu durdurmak istediler, fakat Resûlullah “Hacetini giderirken bir adamı durdurmayın” buyurdu. Sonra ona sordu: “Sen müslüman değil misin?” “Bedevi: “Tabi ki müslümanım” dedi. Resûlullah: “Seni bunu yapmaya sevk eden şey nedir?” Bedevi: “Seni hakikatla gönderene yemin olsun ki, sadece diğer yerler gibi olduğunu düşündüm.” Resûlullah bir kova su getirtti ve üzerine döktürerek temizletti.