Yanlış Davranan Bir İnsana, Uymadığı İslâmî Prensibi Belirtmek

By | 11 Ağustos 2014

pardesu

 

engin noyanHz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Sizden biri, hem zâlim hem de maz­lum olan kardeşine yardım etsin. Zâlim ise ona engel olsun, mazlum ise kardeşi­nin yardımına koşsun.”

Açıklama:

Bir insan, üst üste aynı hususta yanlışa düşüyorsa, o konudaki İslâmî hüküm­leri zihnine ve gönlüne nakşedememiş demektir. Böyle durumlarda ona İslâmî emri hatırlatmak, gerekirse tekrarlamak, sesli bir şekilde çevreye duyurmak, o kişinin davranışını durdurmada ve onu etkisine almış olan gafletten uyandırma­da etkili olabilir.

Nitekim Muhacir ve Ensâr arasında bir şakalaşmanın kavgaya dönüşmesi (diğer bir rivayete göre; subaşı kargaşasının gerginliğe sebep olarak kavgaya dö­nüşmesi) üzerine Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem bu metodu uygulamıştır. Kavga eden her iki tarafın da kendisine destek arayışı içinde “Yetişin ey Ensâr!”, “Yetişin ey Muhacirin!” diye bağırması üzerine Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve­sellem o toplumun geneline şöyle seslenmiştir.” “Bu câhiliye ehli çağrısı da neyin nesi?! Mesele nedir?!”