İnsanların Evlerine Girmeden Önce İzin İstemek

By | 18 Kasım 2014

Davete Gidildiğinde Davetsiz Bir Misafir İçin Ev Sahibinden İzin AlınmasıEbu Musa el-Eş’arî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“(Bir kimsenin evine girmek için) izin istemek, üç defadır. Eğer sana izin verilirse içeriye girersin. Yok izin verilmezse o zaman geri dön.”
Rib’îb. Hırâş (rahmetuUâhi aleyh)’den rivâyet edilmiştir:
“Âmir oğullarından bir adam, bize şunu haber verdi: Bu adam, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) evde iken ona:
– ‘Girebilir miyim?’ diye izin istemişti. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), hizmetçisine:
– ‘Şu adamın yanına çık ve ona izin istemeyi öğret, ona: ‘es-Selâmu aleykum! Girebilir miyim?’ demesini söyle!’ buyurdu.”

Adam, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in (bu dediğini) işitmiş ve:
– ‘es-Selâmu aleykum! Girebilir miyim!’ dedi.
Bunun üzerine Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), o adama içeri girmesi için izin verdi. O da, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in yanına girdi.”
Kelede b. Hanbel (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e gelip onun huzuruna girmiştim. Fakat selam vermemiştim. Bunun üzerine Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Dön, es-Selâmu aleykum! İçeri girebilir miyim!’ de’ buyurdu.”