İnsanın Yaratılış Gayesi Nedir ?

By | 30 Mayıs 2014

hac-umre-seti

İnsanın yaratılış gayesi nedir

İnsanın yaratılış gayesi nedir  sorusu herkesin bi dönem aklına takılan ve cevabı bulduktan sonra hayatının akışını değiştiren önemli sorulardan biridir.İnsanın yaratılış gayesi nedir sorumuza cevap olarak Allah (cc) Kur’an-ı Kerimde “Ey insanlar! Bakın, Biz sizi bir erkek ve kadın­dan yarattık, ve sizi kavimler ve kabileler haline getirdik ki birbirinizi tanıyabilesiniz. Şüphesiz, Allah (cc) katında en üstün olanınız, O’na karşı derin bir sorum­luluk bilincine sahip olanınızdır. Allah (cc) her şeyi bilendir, her şeyden haber­dar olandır.” diye buyurmuştur.

İnsanın yaratılış gayesi nedir sorusunun kısa ve öz cevabı ;insanın yaradılış gayesi Allah (cc)’a kulluk ve ibadettir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de geçen şu ayetler gayet açıklayıcıdır: “Ve onlara söyle: görünmez varlı- lan ve insanlan yalnızca beni tanımaları ve bana kulluk etmeleri için yarattım.” (Zariyat-56)

“O, hem ölümü hem de hayatı yaratmıştır ki sizi sınamaya tabi tutsun [ve böylece] davranış yönünden hanginiz daha iyidir [onu göstersin] ve yalnız ö[nun] kudret sahibi ve çok bağışlayıcı [olduğuna sizi inandırsın].” (Mülk-2)

İbadet: Allah (cc)’ın ve O’nun Rasulü  Hz. Muhammed(sav)’in emir ve yasak­larına itaat etmektir.

İnsan ruhlar aleminde Allah (cc)’a verdiği kulluk sözü ve ilahi emir ve ya­saklara uyup uymama cihetinden imtihana tabi tutulmaktadır. Bu yüzden insan nefsin heva ve arzularına göre değil, helal ve haram ölçülerine göre hayatım de­vam ettirmelidir.

İslam, insanın bütün hayatını düzenleyen yegâne adil ve hak nizamdır. İs­lam zaman ve mekanın dar sınırlarına sığmayan çağlar üstü bir nizamdır. Bu yüzdendir ki kıyamete kadar baki, eşsiz ve yüce bir dindir.