Sabah Akşam Okunan Dua

By | 29 Mayıs 2014

kuran

Akşam sabah okunacak dua

Sabah akşam okunan duanın okunuşu: “Allahümme fatire’s-semavati ve’l-ardı alime’l- ğaybi ve’ş-şehadeti, rabbe külli şey’in ve melikehu. Eşhedü en la ilahe illa ente. Euzü bike min şerri nefsi ve min şerri ‘ş-şeytani ve şerikihi.”

Sabah akşam okunan duanın anlamı: “Gökleri ve yeri, görünen ve görünmeyen alemleri yaratan Allah’ım! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şey­tanın ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım.” (Ebu Davud, Edeb, 101; Tirmizi, De’avat, 14)

Sabah akşam okunan dua ile ilgili bilgi: Sahabeden Hz. Ebu Bekir Sıddık (r.a.) derki, Peygamberimiz (s.a.v.) ‘e; ‘Ya Resulallah! Bana sabah- ak­şam okuyacağım duaları öğretseniz de okusam’, dedim. O da sa­bah, akşam ve yatınca bu duayı okumamı bana tavsiye etti.