Eskimiş Kuran Ne Yapılır

By | 2 Haziran 2014

kuran

eskimiş kuran ne yapılırÇok eskimiş Kuran ne yapılır?

Eskiyen, Kuran-ı Kerim değil, onun yazılı olduğu mushaflardır. Kuran-ı Kerim Allah (cc)’ın ezeli ve ebedi sıfatı olan “Kelam”ın adı­dır ve bir tanedir. Onun için “eskimiş” ifadesi kullanılmaz. “Benim Kuran-ı Kerimim, onun Kuran-ı Kerimi, ya da bir yayınevinin ilan­larında dendiği gibi, en iyi Kuran-ı Kerim, kaliteli Kuran-ı Kerim…” denmez. Bunlar için “mushaf” ifadesi kullanılır.

Eskimiş Kuran ne yapılır, temiz bir beze sarılarak, temiz ve çiğnenmeyecek bir toprağa gömül melidirler. Yakmanın caiz olmadığını söyleyenler vardır.[1] Ancak Hz. Osman’ın hazırlattırdığı ana Kuran-ı Kerim nüshalarına uymayan, yani hatalı yazılan Kuran nüshalarını yaktırdığı da rivayet edilmek­tedir.[2] Buna göre, eskimiş Kuran ne yapılır sorusuna temiz toprak bulma imkânı olmayan şehirlerde, Mushaf sayfalarının yere düşüp çiğnenmesini ve saygısızlık görmesi­ni önlemek niyetiyle yakılması da, zaruretten ötürü caizdir denmiş­tir. (Allahu alem)

[1] Bkz. Hindiye V/323; Alauddîn Abidîn 19

[2] M. Hamîdullah, Kurân-ı Kerîm Tarihi 50 (İbn Kesir Tefsiri Zeyli 10’dan); Sadık Kılıç, Kurânîn Cemi Meselesi, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi IV/276. “Mervan, kendisine teslim edilen Hafsa Nüshasını yaktırdı”. (Kitabu’l-mesahif 21den); Ayrıca bkz. Nemenkanî 11/222