İnanç Esaslarından Olan Kadere İman

By | 1 Ağustos 2019

İmanın altı şartından biri olan Kadere İman, anlama­mız ve idrak etmemiz gereken çok mühim bir konudur.

“Kaza ve kaderin, hayır ve şerrin Allah (cc)’tan oldu­ğunu bilmek”

Allah (cc) şöyle buyuruyor:

“Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah (cc)’a göre kolaydır. (Allah (cc) bunu) elinizden çıka­na üzülmeyesiniz ve Allah (cc)’ın size verdiği nimetler­le şımarmayasınız diye açıklamaktadır. Çünkü Allah (cc), kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez.” (Hadid, 22-23. ayetler)

Yine Yüce Allah (cc) başka bir yerde:

“…Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sev­memeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah (cc) bi­lir, siz bilmezsiniz.” (Bakara, 216. ayet)

Allah (cc), bizler için en doğru ve hayırlı olanı bil­mektedir. Bizim için tayin ettiği ve nasip ettiği her ne ise onda bir hayır yahut zarar olabilir.

Önemli olan gelene rıza göstermek ve arkasındaki hikmeti, sebebi görebilmektir. Her halinle memnun olma ve sabır göstermenin yollarını aramak gerekmektedir.

Başımıza gelecek musibet ve belaların daha büyüğü ve sıkıntılısı da gelebilmektedir. Bulunduğun hal ve im­kanlar ile senin bir fazlan olduğunu, yahut bu zorluk ne­ticesinde elbette bir kolaylık bulunduğunu unutma.

“Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.” (İnşirah, 5-6. ayetler)

Arkadaşlık Ettiğin ve Beraberinde Bulunduklarına Dikkat Et!

‘Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleye­yim’

Bu sözü yahut buna benzer sözleri pek çok yerde duymuş ve hatta arkadaşlığı sebebi ile yaşadıklarını gör­düğünüz birçok kişi olmuştur.

Her insan etrafında bulunan ve arkadaşlık kurduğu insanın, ahlakından, yaşantısından, kişiliğinden ve anla­yışından bir şeyler alır.

Aslında bu o kadar basite alınacak ve küçümsenecek bir mesele değildir.

İyi bir arkadaş ve can yoldaşı, insanı çok güzel yer­lere götürür, ufkunu açar, hayata yeni anlam ve bakış açısı kazandırır. Güzel huy ve davranışlarını arkadaşına temsil yolu ile aşılar ve güzel bir tablo meydana gelir. Hatta dinini değiştirebilir ve onu Hakk yolun yolcusu yapar, kurtuluşuna vesile olur. Bunun aksi ise, kötü bir arkadaştır ki; bu insanın hayatta başına gelecek en kötü olaylardan biridir.

Kötü huy ve davranışlarını arkadaşına bulaştırır, ha­yata bakışını körleştirir, aksilik ve olumsuzlukların oda­ğı haline gelir. Endişe, kaygı, üzüntü ve mutsuzluğu onun hayatı haline dönüştürür. Bunun misallerini gör­müş, duymuş ve yaşamış olanlarımız vardır. Yapmamız gereken, arkadaşlarımızı çok iyi seçmek ve onları dini ölçülerde değerlendirmektir. Olumsuz ve karamsar in­sanlarla ilişkimizi kesmek, mutsuzluğumuza mani olan herkese yol göstermektir.

Arkadaşlık kurmak mühim bir meseledir. Arkadaşlık yalnız insanlarla sınırlı değildir. Örneğin bir kitap insa­na çok iyi bir arkadaş olabilir. Kitaplar diğer tüm fayda­sız neşriyattan çok daha güzel ve anlamlıdır.

Bizi mutlu edecek ve yol gösterecek tüm arkadaşlara ve arkadaşlıklara inşallah.