İki Yıla Kadar Çocuğu Emzirmek ve Sütten Kesmek

By | 10 Ağustos 2014

pardesu

 

alayEmzirmeyi tamamlatmak isteyen (baba) için, anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların örfe uygun olarak beslenmesi ve giyimi baba tarafına aittir. Bir insan ancak gücü yettiğinden sorumlu tutulur. Hiçbir anne, çocuğu sebebiyle, hiçbir baba da çocuğu yüzünden zarara uğratılmamalıdır. Onun benzeri (nafaka temini) vâris üzerine de gerekir. Eğer ana ve baba birbiriyle görüşerek ve karşılıklı anlaşarak çocuğu meme­den kesmek isterlerse, kendilerine günah yoktur. Çocuklarınızı (sütanne tutup) emzirtmek istediğiniz takdirde, sütanneye vermekte olduğunuzu iyilikle teslim etmeniz şartıyla, üzerinize günah yoktur. Allah’tan korkun.

Bilin ki Allah, yapmakta olduklarınızı görür.

Açıklama:

Erkek ile kadını evlilik bağıyla bağlayan ve onları aile nizamı içinde bir araya getiren İslâm, iyi bir toplumun bina edilmesinde sağlam tuğlayı meydana getir­mek için hem erkeğe, hem de kadına sorumluluk yüklemiş; karı-kocadan her birine birtakım haklar ve görevler vermiştir. Kocanın görevi nafaka temin etmek, eşinin görevi de dünyaya gelen çocuğu emzirmektir. Yeni doğan çocuk, ruhen rahatlamak için anasının göğsüne ellerini sürer, şefkat ve merhamet dolu sıcacık kucakta yüce yaratıcının hazırladığı iki memesinden anasının sütünü emer. İşte, fakir veya zengin ana göğsünde süt üreten fabrikayı Allah bunun için; şu garip dünyada yeni doğan minik yavrunun gelişimini sağlamak için hazırlamıştır.

“Şüphesiz, boşanmış ananın memedeki çocuğuna karşı bir görevi vardır. Bu görevi ona Allah yüklemiştir ve anayı küçük yavrunun zarara uğramasına sebep olan ailevi huzursuzluk ve ihtilafların bozduğu fitrî ve beşerî duygularıyla başbaşa bırakmamıştır. Bu durumda Allah küçük yavruya kefillik etmiş ve em­zirmeyi anasının boynuna yüklemiştir. Ana da çocuğun babasından nafakasını alacaktır. Gerçekten Allah insanlara kendilerinden daha yakın, daha şefkatli ve ana babalarından daha merhametlidir. Allah, doğan yavruyu iki tam yıl emzirme görevini anasına yüklemiştir. Çünkü Allah bu sürenin çocuk için ruhî ve sıhhî her bakımdan ideal olduğunu bilmektedir. O, “emzirmeyi tamamlatmak isteyen kimse için” buyuruyor.

Psikolojik ve tıbbi araştırmalar bugün, çocuğun ruhî sıkıntı ve sağlık problemi olmaksızın sağlam bir şekilde büyüyebilmesi için iki yıllık bir emzirme süresinin zaruri olduğunu ispatlamış bulunmaktadır. Fakat Allah tarafından müslümanlara bahşedilen nimet, onları bu gerçeği sözkonusu İlmî araştırma ve tecrübeleri ile öğreninceye kadar bekleme zorunluluğundan kurtarmaktadır. Elbette yüce Al­lah, değerli bir hazine olan çocukluk dönemini uzun bir süre cehalet girdabında yani, bilgisizlik çarkının öğütücü dişlileri arasında bırakacak değildir. Allah kulla­rına karşı, özellikle de şefkat ve bakıma ihtiyacı olan şu zayıf ve küçük çocuklara çok merhametlidir.”

İslâm, ana babasının boşanmasından sonra çocuğun emzirilmesini gözet­mekle kalmamış, zina eden anasına tatbik edilecek olan had cezasını, emzirme işi bitinceye kadar ertelemek suretiyle çocuğun hakkını korumuştur. İşte bu, güçlü ve sağlıklı olarak büyüyüp gelişmesi için çocuğa gösterilen itina ve merhamettir:

Ana memesinden süt emmenin birçok fayda ve özellikleri vardır.

Çocuk, ana karnında iken anasının gıdasıyla beslenmiştir. Doğduktan sonra da anasının sütüyle beslenmesini sürdürür. Şu halde çocuğa hayat kazandıran temel gıda, tabîi ana sütüdür. Bu sütün fayda ve özelliklerinden bir kısmını mad­deler halinde sıralamak istiyoruz:

1-     Çocuk, mikroplardan arıtılmış tertemiz süt emer.

2-     Emilen süt ne soğuk ne de sıcaktır.

3-     Her an bol miktarda bulunur.

4-     Göğüste bekletmekle bozulmaz.

5-     Bebeğin midesine uygun standartta yaratılmıştır.

6-     Bebeğin beslenme ihtiyacını tam olarak yerine getirir.

7-     Mikroplara karşı özel bağışıklık kazandırır.

8-     Doğrudan ana memesinden emmek, ana ve çocuğun kilo almasını ön­ler.

9-     Böyle bir emzirme; ana ile yavrusu arasındaki şefkat ve merhamet bağ­larını güçlendirir.