Çocuğun Saçını Tıraş Etmek

By | 10 Ağustos 2014

hasema

 

traşHz. Ali’den radıyallâhu anh rivayet edildiği üzere Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem Hz. Haşan doğduğunda akika olarak bir koyun kurban etmiş, Fatıma’ya radıyallâhu anhâ Hz. Hasan’ın saçını kesmesini ve saçının ağırlığı kadar gümüş tasadduk etmesini emretmiştir.

Açıklama:

Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem doğumunun yedinci gününde çocuğun saçının kesilmesini, yıkanmak suretiyle çocuğa eziyet verecek kirlerden temiz­lenmesini ve saçının ağırlığınca altın ya da gümüş tasadduk edilmesini teşvik etmiştir.

İbn-i Kayyım (rahimehullah) fıtratın özelliklerine dair nassları belirttikten sonra, insanoğlunda şeytanın kendisine yakınlaşmasına sebep olabilecek kirli fazlalıkları almanın hem fıtratın hem de temizliğin ortak gereklerinden olduğunu söylemiştir.

Çocuğun buluğ çağına gelinceye dek saçının kesimi Resûlullah’m özellikle dikkat ettiği noktalardan birisidir. Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- çocukların saçlarının bir bölümünün kesilerek bir bölümünün bırakılmasını yasaklamıştır.

İbn-i Ömer’den rivayet edildiğine göre Resûlullah “Kazı” yasaklamıştır. Nafi’ye “Kaz” nedir diye sorulmuş o da “Çocuğun saçının bir kısmının kesilerek bir kısmının bırakılmasıdır” diye cevap vermiştir.

Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem çocukların saç kesimlerine oldukça dik­kat ederdi. Nafi, İbn-i Ömer’den radıyallâhu anh şöyle rivayet etmiştir:

Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem saçlarının bir kısmı kesilmiş ve bir kısmı kesilmemiş bir çocuk gördü de hemen bunu yasakladı ve “ya hepsini kesin ya da hepsini kesmeyin bırakın” buyurdu.

Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem çocukların saç kesimlerini bizzat kendisi­nin yaptığı da sahih rivayetlerde nakledilmektedir.