Zina Neticesinde Doğsa Dahi Çocuğa Merhametle Davranmak

By | 10 Ağustos 2014

hasema

 

kahkahaResûlullah sallallâhu aleyhi vesellem, zina neticesinde doğan çocuklara dahi merhamet ederdi. Zikredeceğimiz şu hadise Resûlullah’ın sallallâhu aleyhi vesellem, çocuklara karşı ne denli merhamet ettiğini, zina neticesinde doğsa dahi onları annelerinden ayırmamaya ne derece özen gösterdiğini ortaya koyması açısın­dan oldukça manidardır.

Bir gün Gamidiye adında bir kadın Resûlullah’a gelerek, “Ey Allah’ın Resûlü, ben zina yaptım. Beni temizle!” dedi. Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem, onu geri çevirdi. Ertesi gün gelen kadın:

“Ey Allah’ın Resûlü, beni niye reddediyorsun. Allah’a kasem olsun ben aynı zaman da hamileyim!” dedi… Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem: “öyle ise sen git ve çocuğu doğurunca gel” dedi. Kadın gitti, çocuğu doğurunca, bir beze sarılmış olarak çocukla geldi ve “İşte çocuk; doğurdum!” dedi. Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem: “Git, sütten kesinceye kadar emzir, sonra gel!” buyurdu. Kadın gitti, o çocuğu sütten kesince çocukla birlikte geldi. Çocuğun elinde bir ekmek parçası vardı. “Ey Allah’ın Resûlü! İşte çocuk; sütten kestim, yemek de yedi” dedi. Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem çocuğu alıp, müslümanlardan biri­ne teslim etti. Sonra bir çukur kazılmasını emretti. Göğsüne kadar derinlikte bir çukur kazıldı ve insanlara taşlamalarını emretti. Herkes taşladı. Hâlid İbnu Velid radıyallâhu anh elinde bir taşla ilerledi, başına attı. Kan yüzüne fışkırmıştı, kadına küfretti. Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- Hâlid’in kadına küfrettiğini işitince: “Ey Hâlid ağır ol!” dedi ve ilâve etti: “Nefsimi elinde tutan Allah’a yemin olsun ki, bu kadın öyle bir tevbe etti ki, şâyet alışverişte sahtekârlık yapanlar aynı tevbe ile tevbe etselerdi, onların bile affolunmasına yeterdi!’’Sonra Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- kadının kefenlenmesini emretti. Kadının üzerine namaz kıldırdı ve defnedildi.”

Açıklama:

Bu olay incelendiği zaman gerçekten Resûlullah’ ın rahmet peygamberi ol­duğu bütün açıklığıyla ortaya çıkmaktadır. Resûlullah -sallallâhu aleyhi vesellem- ka­dının hamile olduğunu duyunca ne çocuğu düşürmesini emretmiş ne de doğma­sına engel olmuştur. Bununla beraber Gamidiye’nin çocuğunu doğurana kadar ve hatta çocuk annesinin yanında büyüyüp sütten kesilerek yemek ihtiyacını kendisi karşılayıncaya dek recm cezasını uygulamamış, kadına çocuğunu em­zirmesini emretmiştir. Daha sonra da çocuğu bir başka müslümanın himayesine vererek, müslüman bir ailenin gözetiminde eğitilerek büyümesini sağlamıştır.

Günümüzde insanların zina etmeleri, kadınların hamile kalmaları neticesin­de hemen kürtaj yoluna başvurmaları İslam medeniyeti ile cahiliye medeniyeti arasındaki farkı gözler önüne sermektedir. Yine bununla beraber rahmet Pey­gamberinin zina neticesinde doğan bir çocuğa muamelesi işte bu şekildedir. Peki, günümüz insanlarının, veledi zina diyerek zina neticesinde doğan kimseleri hor ve hakir görmelerine ne demelidir?