İftarı Acele Yapmanın Fazileti

By | 10 Kasım 2014

oruc-ile-ilgili-sorularSehl b. Sa’d (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“İnsanlar vakti girdiğinde iftar etmede acele davrandıkları müddetçe hayır üzerinde olmaya devam edeceklerdir.”

(Hadis, iftarı geciktirmeden açmanın müstehab olduğuna delalet etmektedir. Bu hadisin anlamı; insanlar bu sünneti korumaya devam ettikleri sürece daima hayır işlemiş sayılırlar. İftarı geciktirirlerse, bu, onların fesada düşeceklerine bir alamettir demektir. Çünkü iftarda acele davranmak, gün boyunca oruç tutan kimse için en uygun olanıdır. Oruç tutma ibadetine karşı daha dayanıklı olur.
Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“İnsanlar iftarda acele ettikleri müddetçe din üstün olmaya devam eder. Çünkü Yahudiler ile Hıristiyanlar iftarı geciktirirler.”
Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Yüce Allah şöyle buyurdu: Kullarımın bana en sevimli olanı, oruçlarını açmada acele edenlerdir.”