İbadet Bahçesinin Gülü

By | 19 Aralık 2013

namaz ve gül

Namaz; dinin direği, iman ağacının en olgun meyvesidir.

Namaz, Hz. Adem’den son Peygamber ve en sev­gili Allah kulu olan Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlere ve onların vasıtası ile dünyanın ilk gününden kıyamete kadar var olagelmiş ve var olagidecek bütün insanlara bildirilmiş bir Allah emridir.

Namaz, zengin-fakir-alim-cahil-genç-yaşlı bü­tün mü’min cemaatını yanyana ve aynı hizada saf­lar halinde biraraya getirdiği için her sınıftan in­sanları birbirlerine kaynaştırıp bir birliğin kurul­masına hizmet ettiği gibi insanlara, sıfat ve rütbe­leri ne olursa olsun, aynı Allah’ın birbirinden fark­lı ve üstünlüğü olmayan eşit kulları olduğunu da her gün beş kere göstermektedir.

Namaz, canlı ve cansız varlık çeşitlerinin kendi­leri ile ortaksız Allah’a ibadet ettiklerini bilen in­sanoğlunun varlıklarının bütün ibadet çeşitlerini bir arada Allah’a sunmasıdır. Zekât, malın, oruç mide ile şehvetin ibadetidir. Fakat namaz, maddi ve manevi bütün yönleri ile bütün yekününün iba­detidir.

Namaz, her artan rek’atı ile mümini, hayvanlık cephesinde ayırarak melekliğe doğru yükseltmeli­dir. Namaz kılmadan önceki mü’min, namazdan sondaki mü’mine benzememek, namaz onun niha­yetlerine, fikirlerinde, huylarında, arzularında, ge­leceğe ait düşüncelerinde iyilik, doğruluk ve sami­mi yönümde gözle görülür değişiklikler yapılmalı­dır.

Namaz, kılarken, Allah’ın huzurunda olduğunu bilmesi gereken mü’min Allah’ın ululuk ve hoşnut­luğunda gayri hiç bir endişe ve fikir taşımamalı, kafasını ve gönlünü dünyalık hiçbir mevzunun iş­gal edip coşkunluğunu bozmasına meydan verme­melidir.

Namaz, Allahu Teâlâ’nın kıyamet gününde ilk önce soracağı hesabıdır.

Namaz hakkında verdiğimiz bu bilgiler, nama­zın önemini anlamamız için yeterlidir.

 

Buluğa ermiş her müslüman, namaza gereken önemi verip hakkıyla ifa etmelidir. Aile reisi olan erkek, ailesinden sorumlu olduğunu bilip aile efra­dına ibadetlerini yapmaları hususunda eğitim ve öğretim vermelidir.

namaz hadis