Hz. Hud Peygamber

By | 9 Şubat 2015

hz-hud-peygamber   Nur-ı Muhammedi, şimdi Âdem, Şit, İdris peygamberlerden sonra Hud peygamberin alnında parlamaktaydı. Hem de yüce bir parlayışla parıldıyordu. Çünkü, evlâttan evlâda geçen bu Resul nur-u HAK peygamberlerde görünürse pek yüce, pek ilâhî görünüyordu. Bütün evreni, bütün kâinatı nurlandırırdı.
Hud peygamberin alnında peygamber nuru karar kıldığı zaman bütün yaratıklardan bir ses işitildi. Bu seslerden şöyle sözler geliyordu:
— Bu nur Muhammed nurudur. Ahir zaman peygamberinin nurudur. Bu nur sahibi bir gün putları kıracaktır. Allah’a ortak koşanları yok edecektir. Haçları bozacaktır. İman çırağını kıyamete kadar yakacaktır. Yandırıp duracaktır.
Bu Muhammed Nur-u, Hud Peygamberin alnında 134 yıl karar kıldı. Hud da bu emanete lâyık bir kadınla evlendi. Bir oğlu dünyaya geldi. Adını Falc koydu ) Ve kendisi ÂD kavmine peygamber olarak gönderildi.
Ve Allah-ü Teâlâ bunun için şöyle buyurdu:
«Ad kavmine de kardeşleri Hud’u gönderdik. O da onlara dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk ediniz! O’ndan başka hiç bir tapacak yoktur. O’na ortak koşmanız ancak bir iftiradan başka bir şey değildir.”» (Hud sûresi, âyet: 50)