Umreye Gidene Hac Farz Olur mu?

By | 9 Şubat 2015

umreye-gidene-hac-farz-olur-muHac mevsiminden önce vazifeli olarak gidip bu vesileyle umre yapan veya herhangi bir sebeple Kabe’yi gören fakir bir kimseye hac farz olmaz. Üzerine hac farz olan bir kimsenin de herhangi bir sebeple Mekke’ye veya umreye gitmesi hiçbir şekilde üzerindeki hac borcunu kaldırmaz.
Maddi durumu müsait olmayan bir kimse herhangi bir sebeple Mekke’ye gidip Kâbe’yi görecek olsa, orada bulunduğu vakit hac mevsimine rast gelir ve hac yapma imkânını da bulursa, bu ibadeti yerine getirmesi gerekir.

Hac ayları: Şevval, Zilkade ve Zilhicce’nin ilk on günüdür. Fakat Mekke’de bulunduğu vakit hac aylarına rast gelmiyor, ancak orada kalabiliyorsa, bazı Hanefi âlimlerine göre hac mevsimini bekleyip haccı yapması gerekir.

Orada uzun müddet beklemenin zor olacağı ve kişinin bazı işlerinin aksayacağını nazara alan bir kısım âlimlere göre ise, böyle bir insanın Mekke’de kalıp beklemesi mecburi değildir.

Şimdi ise, hac mevsimini beklemek için Mekke’de kalmak mümkün değildir.

Çünkü Suudi Arabistan idaresi, resmî görevlilerden ve orada çalışanlardan başkasına uzun süre ikamet izni vermiyor, Ramazan’dan sonra da orada kimseyi bırakmıyor.

Bu durumda, hac mevsiminden önce vazifeli olarak gidip bu vesileyle umre yapan veya herhangi bir sebeple Kâbe’yi gören fakir bir kimseye hac farz olmaz. Zira hapis korkusu ve devletin sınır dışı etme endişesi vardır. Ayrıca zengin de olmadığına göre haccın farz olduğu söylenemez.
Üzerine hac farz olan bir kimsenin de herhangi bir sebeple Mekke’ye veya umreye gitmesi hiçbir şekilde üzerindeki hac borcunu kaldırmaz.