Tag Archives: hud peygamber hakkında bilgi

Hûd Peygamberin Nesli

Ad kavmine peygamber gelen Hûd, oğlu Faleg’in erginlik çağma geldiğini görüyordu. Babası onu karşısına aldı. Onunla andlaşarak: — Ey oğul! dedi. Bana peygamberlik büyük atamız Nuh’dan geldi. En büyük atamız Adem’dir. Sen de iyi soydan, iyi bir kadınla evlen, sen de bundan sonra Resul sülâlesini sürdüreceksin. Adem babamızdan kalma bir sandık, bir emanet var bende.… Read More »

Hz. Hud Peygamber

   Nur-ı Muhammedi, şimdi Âdem, Şit, İdris peygamberlerden sonra Hud peygamberin alnında parlamaktaydı. Hem de yüce bir parlayışla parıldıyordu. Çünkü, evlâttan evlâda geçen bu Resul nur-u HAK peygamberlerde görünürse pek yüce, pek ilâhî görünüyordu. Bütün evreni, bütün kâinatı nurlandırırdı. Hud peygamberin alnında peygamber nuru karar kıldığı zaman bütün yaratıklardan bir ses işitildi. Bu seslerden şöyle… Read More »