Hükümle İlgili Hususlarda Rüşvet Vermek

By | 7 Aralık 2014

hukumle-ilgili-hususlarda-rusvet-vermekEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) hüküm konusunda rüşvet verene ve rüşvet alana lanet etmiştir.”

(Tirmizî, Ahkam 9 (1336); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2/513)

Abdullah ibn Amr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) rüşvet verene ve rüşvet alana lanet etmiştir.”

(Ebu Dâvud, Akdiye 4 (3580); Tirmizî, Ahkam 9 (1337); İbn Mâce, Ahkam 2 (2313

(Rüşvet: Hakkı olmayan bir şeyi hakkıymış gibi elde etmek için verilen mal ve menfaattir.

Kişinin hakkı olan bir şeyi elde edebilmesi için mecburiyet karşısında verdiği şey rüşvet sayılmaz. Yine bir zulmü uzaklaştırmak ve zulümden kurtulmak için verilen şey de rüşvet sayılmaz.)