Er Rahim İsmi İle Dua

By | 3 Nisan 2014

Bir sıkıntımız yada derdimiz olduğunda Allah’ın güzel isimleriyle dua etmek kadar faziletli bir dua daha yoktur heralde.Her ismin olduğu gibi Er Rahim İsmi ile dua da bulunmaktadır.

Er Rahim İsmi ile dua şu şekildedir;

Er Rahim İsmi ile dua

Ey RAHİM olan, müminlere karşı çok merhametli olan Allah’ım. Rahman isminle iyi kötü her kuluna bu dünyada rah­met, rızık ve ihsanda bulunurken, RAHİM isminle inananla­ra öbür dünyada bol bol ve özel rahmet, rızık ve ihsanda bu­lunursun. Mümin kullarına bire karşılık binler, milyonlar verir ve nimetlerine gark edersin.

“Allah müminlere karşı çok merhametlidir” (Ahzap43)

Sen Âlemlerin Rabbisin ve müminlere karşı çok Gafur ve Rahimsin. Merhametlilerin en merhametlisi Şensin.

Sen Âlemlere rahmet olarak Habibini gönderdin. Mahşerde Habibinin şanını pek yüce edecek ve O’na sınırsız şefaat etme hakkı vereceksin. Habibini Makamı Mahmud’un ve Hammadün Sancağı’nın sahibi edeceksin. Bunlar ne büyük, ne muhteşem lütuf ve ikramlar.

Ebedi hayatta, mümin kulların için bütün kapıları sonuna kadar açılacak olan, Senin RAHİM ismin sonsuz ve muhteşem bir hazinedir. Bu baki hazine, almakla eksilmez ve vermekle bitmez. Herkes hayalinin çok ötesinde sürprizlerle şereflenir.

Senin RAHİM ismin bir güneş gibi mahşeri ve Cenneti şe- reflendirecektir. RAHİM isminin tam tecellisi ancak Cennet’te mümkündür. Sen, eni gökler ve yer genişliğinde olan Cennet’i RAHİM isminin harika güzellikleri ve hâzineleriyle süsleye­ceksin. Kullarına sonsuz ikram ve lütuflarda bulunacaksın. Sana sonsuz hamdü senalar olsun.

Sen kuluna bu dünyada bir cüz’i irade verirsin. 0 iradeyi en güzel kullananlar, Senin RAHİM isminden en fazla faydala­ nanlar olacak. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve müminler. Habibine miraçta kullarının şirk dışındaki bütün günahları af­fedeceğini bildirdin. Yapılan zerre kadar her ibadet, Cennet’te kulun için ayrı bir derece kazandıracak. Sen kuluna merhamet eden ve Cennet’te sonsuz dereceler lütfeyleyen Rahimsin.

Bizlere kullarına karşı çok sevgi ve merhamet dolu olmayı nasip eyle. Yolda kalmışların elinden tutmayı, ihtiyacı olanlara yardım etmeyi lütfeyle.

Sen bizleri merde ve nâmerde muhtaç etme. Sen mümin kullarına karşı özel lütuf, ihsan ve ikramlarda bulunmayı çok seven Rahimsin.

Ey Merhametlilerin En Merhametlisi! Bu dünyada herkese bol bol manevî ve maddî rızık veren Allah’ım. Dünyada her ku­luna binlerce manevîve maddî rızık kapıları açıyorsun. Ahirette Sana inananları bol bol nimetlerle mükâfatlandıracak RAHİM olan Allah’ım. Biz bu dünyada Senin merhametini ve RAHİM ismini anlamaktan aciziz. Seni sevenleri, yolunda olanları, yo­luna baş koyanları, Sen iki cihanda aziz eyle.

Seni dolu dolu, doya doya anlamayı ve nesillerimize anlat­mayı bizlere nasip eyle. Lütfeyle Seni sevelim. Lütfeyle Seni sevdirelim, insanlık gürül, gürül Senin aşkınla coşsun.

Er Rahim İsmi ile dua edince Allah katında kabul edilen dualardan olması dileğiyle…

Er Rahim İsmi İle Dua gibi pek çok faziletli ve şifalı dualar bir arada toplandı ve kitap haline getirildi. faziletli ve şifalı dualar kitabı nı satın almak için tıklayın ve online sipariş verin.