Her Kapının Anahtarı Sabır

By | 2 Ocak 2014

sabır

“Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Allah, sabredenlerle muhakkak bera­berdir.”

“Sabreden zafere erer.”

Sabır, insan hayatında son derece önemli­dir. İnsan hayatının her faaliyetinde ve her gün ve her saatte sabırla imtihana tabii tutulmaktayız.

Manevî hastalıkları önlemede mühim yeri olduğu gibi maddî hayatımız ve hastalıkları önle­mekte de büyük rolü vardır.

Dünya ve ahiret hayatında başarılı olmak, sabırlı olmaya bağlıdır. Bu yüzden Allah sevgilisi (sav) şöyle buyurdu:

“Sabır imanın yarısıdır.”

SABIR ÜÇ KISMA AYRILIR:

a- Allah’ın emirlerini yapma, ibadetlerini yerine getirmede sabır:

Evet, Allah’ın emirlerini yerine getirmek, kendisini yaratan ve çeşitli nimetleri ihsan eden yüce Yaratan’ın emirlerini yerine getirmek büyük zevktir. O’na ibadet çok tatlıdır.

Ancak şeytanın iğvasının neticesi insanlara çok ağır gelmektedir. İşte şeytanın vesvesesine karşı durmak, sabır ve sebat suretiyledir. Bu se­beple Allah şu ayetleri gönderdi:

“Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz O (namaz ve sabırla Allah’tan yardım is­temek) zor ve ağırdır. Ancak Allah’a saygıdan kalp­leri ürperenlere ağır gelmez ki, onlar, Allah’a kavuşa­caklarına ve O’na döneceklerine inanırlar.”

b- Masiyetlere karşı sabır:

Yüce Allah’ın haram kıldığı, yasak ettiği kötü­lükleri yapmamak konusunda sabır.

Şeytan, nefsimiz ve etrafımızdaki kimseler, haramları çok cazip gösterirler. Kötü olan haram­lar, onlara iyi gözükür, gözünü kör eder, gerçekleri göremez. Nefsanî duygusunun esiri olur.

İşte bu nefsanî duyguya dur diyebilmek de sabır ister. Bu duyguya rağmen Allah’ın rızasını düşünmek duasının kabulünü temin edeceğini insanlara örnek olarak gönderilen rahmet Pey­gamberi (sav) bildirmektedir