Hayrat Neşriyat Kuran Okuyan Kalem

By | 28 Ocak 2014

Kuran-ı Kerim’i basıp dağıtan firmaların başında gelen Hayrat neşriyat , Türkiye ve Yurt dışı olmak üzere dünyanın dört bir yanına Kuran-ı Kerim dağıtımı yapmaktadır.

Hayrat Neşriyatın en son Kuran hizmetlerinden biri de Hayrat Neşriyat Kuran okuyan kalem üretimine geçmesidir.Hayrat Neşriyat Kuran okuyan kalem Ahmet Hüsrev hattıyla özel basım Kuran-ı Kerimi’yle hiç bilmeyenlerin çabuk Kuran öğrenmesinin daha önce öğrenmiş ama yavaş okuyanlarında hızlı okumalrına yardımcı oluyor.

Hayrat Neşriyat Kuran okuyan kalem  hattı sahibi Ahmet Hüsrev hakkında biraz bilgi sahibi olmanın faydalı olacağını düşündük.

Ahmed Husrev Altınbaşak,Isparta’nın Senirce Köyünde  1899 yılında doğuuş 1977 yılında vefat etmiştir.Büyük dedesiIspartanın son dönem valilerindendir.

Baba tarafın “Yeşil Sarıklılar” namıyla bilinen ve Isparta eşrafındandı ve şeceresi Hz.Ebu Bekir’e dayanmaktadır. Annesi Ayşe Hanımın şeceresi  ise Hz.Hüseyin’den gelmektedir. Isparta’da Rüştiyeyi okuyan Husrev Efendi idadide eğitimine devam etmekte iken Birinci Dünya Savaşı başladı. Husrev Efendi’nin vatani hizmeti 15 yaşında başladı. Husrev Efendi 1914 senesinde pâyitahta, İstanbul’a geldi. Yaşının küçüklüğünden dolayı tekrar Isparta’ya gönderildi. Ancak 1919 yılında İstiklal Savaşı başladı ve Teğmen olarak Batı cephesine sevk edildi. Yunanlılarla savaşta Manisa civarında esir düştü. Husrev Efendi, esâret dönüşü İzmir’de muayene olduğu hastahanede bir doktor tarafından zehirlendi. Tedavisinden sonra saçlarının beyazladı ve dişleri döküldü.

1927-1930 yılları arasında 3 yıl yaptığı memuriyetini kendi işleriyle meşgul olmak için bıraktı.

Ailesi Türkiyenin sayılı zenginlerinden biriydi ve babasından kalan mirası Ahmet Husrev  iman hizmeti yapmak için risalei nurların telifine harcamıştır.

Ahmet Husrev Efendi, Besiüzzaman ile barla’da yaşadığı 1931 yılında tanıştı.Bediüzzamana risalelerini yazmada yardımcı oldu. Ahmet Hüsrev Bediüzzamanın varisi olarak bilinmektedir.

Bediüzzamanın keşfetmesiyle ortaya çıkan Kuran-ı Kerim’in bu asra hitap eden mucizesi tevafuklu Kuran-ı Kerim’in müellifidir.

hayrat neşriyat kalem kuran