Peygamber Efendimizin Süt Anneleri

By | 28 Ocak 2014

peygamber efendimizin süt anneleri

Peygamber efendimizin doğduğu cahiliye döneminde çocukların doğumlarından kısa bir süre sonra süt annelerine verilmeleri adettendi.Peygamber efendimizin süt anneleri bir kaç tanedir.Berzenci Mevlid-i Şerifinde Peygamber efendimizin süt anneleri hakkında bize ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Peygamber efendimizin süt anneleri ve süt annelik süreleri şu şekildedir;

Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)İ birkaç gün (yedi veya dokuz gün) annesi emzirdi, daha sonra Rasulüllâh (Sallâllâhu A leyhi ve Sellem)’in doğum müjdesini kendisine getirdiğinde Ebû Leheb’in âzâd ettiği Eşlem Kabîlesi’ne mensup Süveybe emzirdi. Süveybe onu (Halime gelmeden önce) oğlu Mesruh ve Ebû Seleme ile birlikte emzirdi ve Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) son derece iyi davrandı.

Süveybe daha önce de dine yardım husu­sunda yaptıkları övgüye şâyân olan Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in amcası Hamza’yi emzirmişti. Sonra ölüm onun bedenini kabre koyup üstünü örtünceye kadar, Rasulüllâh Sal­lâllâhu Aleyhi ve Sellem Medine’den kendisine para ve elbise göndermeye devam etti ki, o da bunları gerçekten hak etmişti.

Bir kavle göre Süveybe câhiliyet güru­hu olan kavminin dini üzere vefat etti. Diğer bir kavle göre ise İslam’ı kabul etti. Bu ihtila­fı (Isbahan muhaddislerinden olan) İbni Mende  nakl-ü isbat etmiştir. Daha sonra Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’i genç ve kuvvetli olan Halîme-i Sa’diyye emzirdi.

Ama daha önce sütanne olmak isteyen kadınlardan her biri fakirliğinden (sebep yi­yecek bulamayacağı, bunun da çocuğa zarar ve­receği şeklindeki düşüncelerinden) dolayı onu reddedip istememişti.

Fakat (Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)! aldığı o gün) henüz akşam olmadan Halîme’nin geçimi, çektiği darlığın ardından bollaştı ve göğsü inci gibi süt taneleriyle dolup taştı. Halîme onu sağ göğsünden emzirirken, diğe­riyle de (Damra veya Abdullâh ibni Hâris adın­daki) kardeşine süt verdi.

Böylece Halîme zayıflığın, fakirliğin ve el darlığının ardından zengin (ve şişman) hâle geldi, yanındaki yaşlı deve ve koyunlar semiz­ledi, artık belâ ve musibetler onun etrafından açıldı ve o bereket onun ferah veren yaşantı­sını temsil eden elbiselerini altın alâmetlerle ve rengârenk nakışlarla nişanladı.