Rüyada Cariye Görmek

By | 27 Ocak 2014

Rüyâda cariye görmek, alınacak bir habere işâretle yo­rumlanır. Bir kişi rüyâsında güzel bir cariyenin kendisine doğru geldiğini görse, bu onun hayırlı sevindirici bir haber alacağına veya iyi bir haber işiteceğine işârettir. Rüyâyı gö­ren kişinin hükümet hâzinesinden alacağı varsa, o alaca­ğını alır, bir yitiği varsa, yitiğini bulur şeklinde yorumlanır.

rüyada cariye görmek

  •  Kirmânî’nin yorumu: Rüyâda cariye görmek, bol, bereketli bir senenin olacağının habercisidir. Bu yorum işâretlerini aşağıya sıralayabiliriz:
  •  Rüyâsında beyaz bir cariye aldığını gören kişi, memursa, vazife ve görevinde (derece ve mertebesinde) yükselir. Eğer görevinden (işinden) atılmış olsa, yeniden eski yerine dö­ner veya döneceğine işârettir. Rüyâyı gören kişi ticâretle uğraşan bir tüccar ise, kâr ve kazancı artar veya artacağı­na, fakir ise zengin olur veya zengin olacağına işârettir.
  •  Çok zengin ve hizmetçileri olan bir kişinin bu rüyâları görmesi, zenginliğinin (servetinin) artacağına işâret eder. Görülen rüyâ hayırdır ve hayra işâret eder.
  • Rüyâsında sarı (sarışın) bir cariye aldığını gören kişi istek ve arzusuna (muradına) güçlükle kavuşur veya kavuşacağı­na, diğer bir yoruma göre hastalanır veya hastalanacağına işârettir şeklinde yorumlanır.