Hayatta En Mühim Dönüm Noktası Eş Seçimi

By | 1 Ağustos 2019

Gerek kadın olsun, gerek erkek olsun insanın hayatın­daki en mühim dönüm noktası “hayat arkadaşı”nı seç­mektir. Düşünün, çoğu defa birbirini daha önce görmemiş ve tanımamış olan iki insan, nikâhla, kolay kolay sarsılma­yacak, bozulmayacak ve ebediyete kadar devam edecek bir beraberliğin temelini atmaktadırlar. Nikâh akdiyle meşrûiyet kazanan bu beraberliğin en güzel tarafı, saadet kaynağı olan çocuklar meydana gelecektir. Bu iki insan hayatlarının kalan kısmında, berzah âlemine geçecekleri vakte kadar günlerini birlikte geçirecek, mutluluğu ve kederleri birlikte paylaşacak, sıkıntılı anlarda birbirine destek olacaklardır. Bu beraberlik, yalnızca bu dünya hayatında değil, ebedî hayatta da devam edecektir. Bu beraberliğin adı, “bu dünyadaki ömür boyunca beraberlik” değil, “ebediyete kadar beraberlik”tir. İşte böylesine mühim bir hayat safhasında “eş seçme”nin ehemmiyeti ortadadır.